Home แนวคิดชีวิต ความโชคดีและโชคลาภ ของแต่ละราสีสิ้นปีนี้

ความโชคดีและโชคลาภ ของแต่ละราสีสิ้นปีนี้

6 second read
0
663
ความโชคดีและโชคลาภ ของแต่ละราสีสิ้นปีนี้

ความโชคดีและโชคลาภ ของแต่ละราสีสิ้นปีนี้

ผู้ที่เกิดธนู 16 ธ.ค. – 14 ม.ค.

ในช่วงเวลา เมื่อต้นปีที่ได้ผ่ า นมานี้นั้น จะเห็นว่า ด ว งของคุณนั้น

ตกอย่ างเห็นได้ชัดเลย หลายสิ่งหลาย อ ย่ า ง ก็มีปัญหาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น

แบบที่ไม่ได้คิดเอาไว้สักเท่าไหร่ การเงินของช่วงที่ผ่ า นมาก็ดู แย่

ใช้แบบเดือน ชนเดือนกันเลย หรือบางเดือน ก็แทบจะไม่มีใช้

จะต้องไปยืมคนอื่นเขา แต่สำหรับด ว งชะ ต า ของคุณนั้นที่จะเกิดขึ้น

ในช่วงปลายปีหลัง ดาวเคราะห์ได้ ย้ า ย ออกไป และจะไม่หวนกลับมา

ชีวิตของคุณนั้นจะค่อยๆดีขึ้นได้ หลายสิ่งหลายอย่ า งที่เป็นปัญหาอยู่

ก็จะคลี่คลายลงไป จะมีเกณฑ์ได้ถูก ร า ง วัลใหญ่ในปีนี้กัน อ ย่ า ง แน่นอน

และชีวิตของคุณ จะดียิ่งไปขึ้นเรื่อยๆ การงานการเงิน ก็จะราบรื่น

ผู้ที่เกิดกุมภ์ 13 ก.พ. – 14 มี.ค.

ในช่วงเวลาที่ผ่ า นมา จะดูเหมือนว่าการงาน และการเงินไม่ค่อย

ประสบความสำเร็จ กันสักเท่าไหร่นัก มีน้อยใช้มากจะเป็นแบบนี้

อยู่เรื่อยๆทั้งในครึ่งปีแรก ทำให้ตัวคุณเองได้เกิด เป็นหนี้สินตลอด

อยู่มาเรื่อยๆ บอกไว้เลยว่าก ร ร มที่เกิดขึ้นนั้นเป็นก ร ร มเก่า

ที่ได้ทำร่วมกั นมากับคู่ของคุณ ตั้งแต่ในชาติก่อน

แต่ด ว งของคุณในช่วงเวลานี้นั้น จะมีการเปลี่ยนแปลง อ ย่ า ง เห็นได้ชัด

และเปลี่ยนแปลงไป ตลอด กาล จะมีโ ช ค จากเลขเลขบ้ า น

เลขโทรศัพท์มือถือ จะได้รับรางวัลจาก เลขเหล่านี้ ใครที่มีศั ต รู

รอบข้างที่คิด ร้ า ยเขาจะแพ้ตัวเองไป ไม่ต้องไปใส่ใจ

ผู้ที่เกิดเมษ 13 เม.ย. – 14 พ.ค.

ช่วงวันเวลาที่ผ่ า น มาจะมีปัญหา ในเรื่องของเงิน หยิบจับอะไร

จะทำอะไรก็มักจะ ไม่ประสบความสำเร็จกัน สักเท่าไหร่นัก ล ง ทุ น

ไปอย่ างสูญเปล่า ไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลย มักจะมีปัญหาในเรื่องของ

เงินและงานกันอยู่บ่อยครั้ง และหลังจากนี้ไป ด ว ง ของคุณจะเปลี่ยนไป

จะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งปี หลังและในช่วง 1-2 ปีข้างหน้า จะได้ ป ล ด หนี้ สิน

ที่มีอยู่ สำหรับในเรื่อง ความรักจะเป็นไปได้ อ ย่ า ง สวยงาม หาเวลา

และได้ให้ความสำคัญกับคนรัก ของคุณให้มากขึ้นกว่านี้ หากขาดคนนี้ไปก็จะไม่หนุนกัน

ผู้ที่เกิดกรกฎ 15 ก.ค. – 15 ส.ค.

งานปีที่ผ่ า นมาดู เหมือนว่าคุณมักมี หนี้ สิ นอยู่เต็มไปหมดเลย

หลายสิ่งหลาย อ ย่ า ง ที่เกิดขึ้นเงิน ไม่พอใช้ที่เกิด ขึ้น ก็มาจากตัวคุณเองทั้งนั้น

อย า กได้ อย า กมีเหมือนคนอื่น จนกลายมาเป็น หนี้ สิ นในที่สุด

แต่ต้องบอกก่อน ว่าในช่วงนี้ด ว งเปลี่ยน จากในช่วงเวลานี้ ไปบุญวาสนาที่คุณ

ได้เคยสะสมเอาไว้จะส่งผล ให้คุณในเร็ววันนี้ จะทำให้คุณมี ด ว งที่ดีขึ้น

การใช้ชีวิตดีขึ้น การเงินที่ ติ ด ขั ด ก็จะลาภขึ้นอย่ างมาก งานที่ทำอยู่ก็จะไม่มีปัญหา

ไม่มีอุปสรรค มีงานที่ดีรออยู่ ได้เลื่อนตำแหน่งได้เลื่อนขั้น ทำให้เงินเดือนมากขึ้นด้วย

ขอขอบคุณที่มา Postsod

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…