Home แนวคิดชีวิต คนรอบตัวเรา 5 คนที่สนิท จะเป็นเหมือนกระจกสะท้อนนิสัยของคุณ

คนรอบตัวเรา 5 คนที่สนิท จะเป็นเหมือนกระจกสะท้อนนิสัยของคุณ

6 second read
0
338
คนรอบตัวเรา 5 คนที่สนิท จะเป็นเหมือนกระจกสะท้อนนิสัยของคุณ

คนรอบตัวเรา 5 คนที่สนิท จะเป็นเหมือนกระจกสะท้อนนิสัยของคุณ

เราไม่ใช่ค่าเฉลี่ย 5 คนที่อยู่รอบตัวเรา แต่ 5 คนที่อยู่รอบตัวเรา คือ ค่าเฉลี่ยจากการกระทำของเรา วางตัวแบบไหนก็ดึงดูด คนแบบนั่นต่างหาก 5 คนที่อยู่รอบตัวเรา คือ ผลของการกระจำจากเรา 5 คนที่อยู่รอบตัวเรา

คือ คนที่ อ ย า ก แวะเวียนเข้ามาโคจรรอบตัวเรา เมื่อการทำดีส่งผล เราจะพบคนดี คนจริงใจ คนที่มีนิสัยคล้ายๆกัน เมื่อ ก ร ร ม ให้ผล เราจะพบคนไม่ดี ไม่จริงจัง ไม่จริงใจ ไม่ให้เกียรติ ไม่ซื่อสัตย์ ไม่ชัดเจน ไม่มั่นคง

เข้ามาทำให้มีความ ทุ ก ข์ มากขึ้นในชีวิต ถ้านิสัยของเราดีขึ้น ในวันที่พบคนดี จึงเรียกว่า พบคนดีในเวลาที่เหมาะ เหมาะในที่นี้ คือมีความพร้อมที่จะ รั ก ษ า คนดีๆรอบตัวในระยะ ย า ว ถ้านิสัยของเรายังไม่ดี ในวันที่พบคนดี

คือ นิสัยเสียๆของเรา จะเป็นเหมือนแรงผลัก ที่ทำให้คนดีๆออกไปจากชีวิตเราได้ ตราบใดที่ไม่คิดแก้ไข นิสัยของตัวเองให้ดีขึ้น ก็ไม่ อ ย า ก มีใครคบหาเรา ส่วนคนที่เราดึงดูดเข้ามา โคจรรอบตัวเราได้ ก็จะมีแต่คนที่แย่ๆเข้ามา

เปลี่ยที่ตัวเอง เปลี่ยนที่ความคิด เปลี่ยนที่นิสัย เปลี่ยนที่วิธีปฎิบัติ สิ่งเหล่านี้จะทำหน้าที่ดึงดูดคนดีๆ เข้ามา และ มักจะเป็นในเวลาที่เหมาะด้วย การเจอคนที่มีคุณภาพ แต่ รั ก ษ า คนเหล่านั้นไว้ได้ไม่นานเป็น

ก็เพราะ ความมักง่าย และ ความเคยชิน กับนิสัยเสียเดิมๆของตน หากเราเป็นคนที่ ชอบเอาเปรียบคนอื่น ชอบฉวย โอ ก าสจากคนอื่น คนดี คนที่มีน้ำใจ คนที่มีคุณภาพ ที่เราเคยพบเจอ ก็ล้วนแต่จะหนีหาย

การเจอคนแย่ๆ แต่ยังยอมทน ทุ ก ข์ อยู่ ตรงนี้คือการใช้ ก ร ร ม ในรูปแบบหนึ่ง เมื่อไหร่ที่ ทุ ก ข์ พอแล้ว ทนพอแล้ว ไม่อย ากเห็นตัวเองทน ทุ ก ข์ ซํ้าซากต่อไปคิด เดินออกมาได้เมื่อไหร่ จึงเรียกว่า พร้อมจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง

ขอขอบคุณที่มา bitcoretech

Check Also

เรื่อง 5 เรื่อง ที่ผู้หญิงส่วนใหญ่เข้าใจผิดเกี่ยวกับผู้ชาย

เรื่อง 5 เรื่อง ที่ผู้หญิงส่วนใหญ่เข้าใจผิดเกี่ยวกับผู้ชาย 1 ไม่รักไม่ได้แปลว่าเป็นคนไม่ดี…