Home แนวคิดชีวิต คนที่เป็นหนี้ ก็ควรจะต้องคืนเงินให้ตรงเวลา เพราะคนที่เขาให้ยืมบางทีเขาอาจลำบาก

คนที่เป็นหนี้ ก็ควรจะต้องคืนเงินให้ตรงเวลา เพราะคนที่เขาให้ยืมบางทีเขาอาจลำบาก

7 second read
0
7,127
คนที่เป็นหนี้ ก็ควรจะต้องคืนเงินให้ตรงเวลา เพราะคนที่เขาให้ยืมบางทีเขาอาจลำบาก

คนที่เป็นหนี้ ก็ควรจะต้องคืนเงินให้ตรงเวลา เพราะคนที่เขาให้ยืมบางทีเขาอาจลำบาก

หากคุณเคยให้เพื่อน หรือใครสักคนยืมเงิน เชื่อว่าคงจะเข้าใจลึกซึ้งถึง

ความหมายของประโยคที่ว่า ถ้าไม่อ ย า กเ สี ย เพื่อน อ ย่ า ให้เพื่อนยืมเงิน

ตอนมายืมสุดเศร้า เล่าความลำบาก เเต่เมื่อถึงกำหนด ไม่ยอมคืน

บางคนต้อง บากหน้าไปทวง แ ต่ ก็ยังไม่ได้คืน ต้องเ สี ย เพื่อนไปเพราะเงิน

ไม่เท่าไหร่มาหลายคนแล้ว แม้เราจะทำอะไรเขาไม่ได้ แต่ บ า ป ก ร ร ม

ทำหน้าที่ของมันเสมอ วันนี้เราอ ย า กจะนำบทความ ที่ถูกถ่ายทอด

ลงในเพจ Dungtrin โดย ดังตฤณ หรือ ศรันย์ ไมตรีเวช นักคิดนักเขียนแนวธรรมะ

ที่ล่าสุดในเขียนในหัวข้อ ยืมเงินแล้วไม่คืน จะได้รับผลก ร ร ม อย่ างไร ไว้อย่ างน่าสนใจ โดยสรุปได้ว่า ผลก ร ร ม

ของการยืมเงินของ แต่ละคนไม่เหมือนกัน เพราะจะแปรไป ตามเจตนาของผู้ยืม

บางคนยืมแล้ว เจตนาจะคืน แต่มีเหตุให้ไม่สาม า ร ถ คืนได้ ผลก ร ร ม ย่อมแ ต ก ต่างจาก

ผู้ที่ยืมและมีเจตนาว่าจะไม่คืน หรือบอกผลัดไปเรื่อยๆ ทำให้ผู้ให้ยืมเดือดร้อนใจ

เป็นก ร ร ม ทางใจ อยู่ที่จะเลือกต่อเ ว รหรือหยุด เ ว ร แม้ในทางโลกจะ เหมือนเรา

เ สี ย เงินให้เขาฟรีๆ แต่ทางธรรม คือเรายกหนี้ก ร ร ม ให้เขาไปแบกแทน

ให้ลองย้อนตั้ง คำถามกับตนดูว่า สมควรจะโกรธ แ ค้ นตัว ต า ย ตัวแทนนี้อยู่หรือไม่

โดยเนื้อหาของ บทความฉบับเต็มมีดังนี้ ยืมเงินแล้วไม่คืน ผลอาจไม่เหมือนกัน

ต้องดูที่ตัวก ร ร ม ของแต่ละคน เมื่อรู้ว่าก ร ร ม เป็น อ ย่ า ง ไร ก็จะพออนุมานถูกว่า

ผลก ร ร ม น่าจะประมาณไหน รูปแบบของก ร ร ม แปรไปตามเจตนา รวมทั้ง

ความสาม า ร ถ ที่จะทำให้สำเร็จตามเจตนาด้วย บางคนยืมด้วยความตั้งใจคืน อาจมีข้อสัญญา

ชัดเจนว่า จะคืนเมื่อใด ให้หรือไม่ให้ ด อ ก เบี้ย แล้วคืนได้ตามนั้น พร้อมของแถมตาม

ข้อตกลง ผลที่เกิดขึ้นทันที คือความผูกพันในทางดี เป็นที่น่าเชื่อถือสำหรับกัน และกันฝ่ายให้ ถือว่าได้บุญที่ให้โอกาส

ฝ่ายรับ ถือว่าได้บุญที่ได้ทำตามที่พูด มีความสุข มีความเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันทั้งคู่

บางคนยืมด้วยการตั้งใจคืน เสร็จแล้วคืนไม่ได้ ชนิดสุดวิสัย อ ย่ า ง นี้ไม่ได้ตั้งใจโกง

ไม่ได้ผิดศีลข้อ ๒ แต่ผลที่เกิดขึ้นทันที ในชาติปัจจุบัน คือ ความท ร ม า น ใจ

การขาดความนับถือตัวเอง และการไม่เป็นที่น่าเชื่อถือของคนอื่น ส่วนผลในชาติถัดไป

ก็พอสมน้ำสมเนื้อ เช่นที่ให้เงินใครยืมแล้วไม่ได้คืน เพราะเหตุสุดวิสัย ของลูกหนี้ เป็นต้น

บางคนยืมด้วย ความตั้งใจเรื่อยๆ มาเรียงๆ ไม่ ฟั น ธ ง ไม่แน่ใจว่าจะคืนเมื่อไร

คิดเผื่อไว้แค่แผ่วๆ ว่า เดี๋ยวมีมากๆ ค่อยให้ แบบนี้เหมือนก้ำกึ่ง เพราะทำไปๆ

มีสิทธิ์พลิกจาก เดี๋ยวจะคืน เป็น ไม่คืนดีกว่า เอาได้ง่ายๆ

ถึงจุดหนึ่งคนพวกนี้ จะลืมความสัมพันธ์เก่าๆ หมด พอเห็นตัวเลข ในบัญชีที่คืนได้

แต่เกิดความเ สี ย ด า ย ความตระหนี่เข้า ครอบงำจิตใจ รู้สึกขึ้นมาว่าอยู่ในบัญชีเ ข า

แปลว่าเงินเ ข า เรื่องอะไรจะ ให้มันหายไป อยู่ในมือคนอื่น ความสำคัญมั่นหมายว่า

ของเ ข า ทั้งๆ ที่ไม่ใช่นั่นแหละ คือมุขเด็ด ที่กิเลสบงการ ให้ก่อ บ า ป กันดื้อๆ

ผลทันทีคือมีจิตอ่อนแอ คิดอะไรแบบ เ ด็ ก ๆ อยู่บนเส้นทางของ คนเหลวไหล ข้างหน้าจึงสมควร

กับ ช ะ ต า ที่ดูเหลวไหลไร้เหตุผล วันหนึ่งเหมือนมี ทรัพย์ที่ยั่งยืน อีกวันกลับ

มลายหายไป ราวกับความฝัน เป็นต้น บางคนยืมด้วยความตั้งใจไม่คืนตั้งแต่แรก

แต่มาหว่านล้อม ล่อหลอกว่าจะคืน พร้อม ด อ ก เ บี้ ย มหาศาลบานตะไท ที่มายืมตรงนี้

ก็เพียงเพราะ อ ย า กประชดแบงก์ที่เบิก ย า ก เบิกเย็นนัก อันนี้ผิดศีลข้อ ๒ เต็มๆ

เพราะขึ้นต้นด้วยเจตนา ถือเอาทรัพย์ ที่เจ้าของมิได้ยกให้ และการผิดแบบนี้แถม

พกข้อ ๔ มาด้วย ฉะนั้น ในที่ที่ก ร ร ม เผล็ดผล โทษสถานเบาในโลกมนุษย์

คือต้องเหม า ร วมทั้งผลของ การผิดข้อ ๒ และ ๔ รวมกัน สองกระทง ผลของข้อ ๒

คือเป็นผู้มีทรัพย์ พินาศด้วยเ ห ตุ ร้ า ย  ผลของข้อ ๔ คือเป็นผู้ถูกหลอกลวง

ถูกใส่ร้ า ย พูดง่ายๆ ว่า มีสิทธิ์เ สี ย ทั้งทรัพย์ เ สี ย ทั้งชื่อเ สี ย ง ด้วยการถูกใส่ร้ า ย

ใส่ไคล้ หรือถูกต้มตุ๋น ล่อลวงได้ ส า ร พัด แต่ข้อเท็จจริง เป็นเช่นที่พระพุทธเจ้าตรัส

คือ คนโกหก เป็นนิตย์ ที่จะทำ ชั่ ว อะไร ไม่ได้นั้นไม่มี ยิ่งถ้ามาถึงขั้นโกหก

เพื่อเชิดเงินคนอื่นได้ ทำให้เขาเดือดร้อน หน้าตาเฉยได้ ก็แปลว่าต้องทำ บ า ป

ร้ า ย ก า จได้หนักกว่านี้ไปเรื่อยๆ ฉะนั้น โทษทัณฑ์ที่แท้จริง ก่อนจะมีสิทธิ์ได้ กลับมาเป็นมนุษย์

จึงน่ากลัวกว่าที่เราเห็นๆ กัน ขณะเป็นมนุษย์ ในฐานะคนถูกโกง ก็ต้องระลึกด้วยว่า

เกม ก ร ร ม ยังไม่จบ คนถูก โ ก ง ก็ต้องมีก ร ร ม ในขั้นต่อไป เมื่อทวงแล้วไม่คืน

เมื่อฟ้องแล้วไม่สำเร็จ เพราะมักไม่มีสัญญา เป็นลายลักษณ์อักษรกัน ที่สุดก็เหลือ

ก ร ร ม ทางใจ จะคุม แ ค้ น อ ย า ก ลงมือแก้ แ ค้ น ให้หาย เ จ็ บ ใจ หรือจะเลือก

เชื่อว่านี่เป็นโอกาสดี ชาตินี้ได้รู้จักศาสนา ที่สอนเรื่องเหตุ และผล ทำเหตุอย่ างไรมา

ก็ต้องได้ผลอย่ างนั้น บ้างรู้แล้วเราจะเลือกต่อเ ว ร หรือหยุดเ ว ร ทางโลกเหมือนยกให้

เขาได้เงินไปฟรีๆ แต่ทางธรรมคือ ยกหนี้ก ร ร ม ให้เขารับไปแบกแทน ในเมื่อมีตัว ต า ย

ตัวแทนม า รับช่วงถึงที่ เราสมควรแ ค้ น เคืองหรือขอบคุณ

ขอขอบคุณที่มา rugyim, kubkhao

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…