Home แนวคิดชีวิต ข้ออ้างแบบนี้ เป็นข้ออ้างของคนจน

ข้ออ้างแบบนี้ เป็นข้ออ้างของคนจน

7 second read
0
851
ข้ออ้างแบบนี้ เป็นข้ออ้างของคนจน

ข้ออ้างแบบนี้ เป็นข้ออ้างของคนจน

แจ๊คหม่า ผู้ที่เคยจนมาก่อน ตอนนี้เป็นมหาเศรษฐีจะดับโลกไปแล้วได้ พูดถึงคนจนไว้ได้อย่ างน่าสนใจคำพูดของเขาไม่ได้มีความหมายไปในเชิง ดูหมิ่ นเห ยียบหย าม คนจนแต่เป็นการกระตุ้นให้คนจนได้คิดและรู้สึกตัว เพื่อที่จะได้ฮึกเหิม

และจัดการชีวิตของตัวเอง ให้ห่างหายจากความจนไปตลอดก าล คำพูดของเขาสรุปได้ดังนี้ คนจนเป็นคนที่เอาใจย ากที่สุด ต่อให้ทำอีก 10 ปีก็จะยังจนเหมือนเดิม ถ้าเราให้อะไรแ ก่คนจนแบบฟรี ๆเขาจะคิดว่านี่คือกับดัก

เราคงหลอกล่อจะเอาอะไร จากเขาสักอย่ างถ้าเรา บอกให้เขาลงทุนน้อย ๆ คนจนก็จะบอกว่า ทำเล็ก ๆ ก็จะได้กำไรนิด ๆ หน่อย ๆ สู้ไม่ทำเลยจะดีกว่า ทำไปก็เสี ยเวลาเปล่า ๆ ถ้าเราบอกให้เขาลงทุนเยอะ ๆ สิ คนจนก็จะบอกว่า

จะไปเอาเงิ นตั้งมากที่ไหนมาลงทุน พวกเขาไม่มีเงิ นหรอก ไม่มีเ งิน ทำอะไรก็ไม่ได้ถ้าเราบอกให้เขาลองทำธุรกิจใหม่ ๆ หรือเริ่มทำในแบบที่ไม่ซ้ำใคร คนจนก็จะบอกว่าไม่มีประสบการณ์ ทำไปก็ไปไม่รอดหรอก

ถ้าบอกให้เขาทำธุรกิจดั้งเดิม ที่พ่อแม่ปู่ย่ า ทำมาแล้วก็ทำต่อไปสิ เขาก็บอกว่ามันย ากนะ มีปัญหาจุกจิกวุ่นวายเต็มไปหมด และก็เหนื่อยมากด้วยถ้าบอกให้เขาทำธุรกิจสมัยใหม่ พวกเขาก็จะบอกว่า มันคือธุรกิจขายตรง เขาไม่อย าก

ลดตัวลงไปเดินหาลูกค้าแล้วคอยง้อ ให้คนอื่นมาซื้อของหรอก ถ้าบอกให้เขาเปิดร้านขายของ เขาก็จะบอกว่า ต้องนั่งเฝ้าหน้าร้านทั้งวัน จะไปไหนก็ไม่อิสระ อย ากมีวันหยุดเส าร์ อาทิตย์หรือหยุดย าวนาน ๆ ก็ไม่ได้แจ๊คหม่าบอกว่า

คนพวกนี้มีอะไร ก็ชอบถาม google ชอบคุย และคบค้ากับพวกคนที่ล้ มเหลวเหมือนตัวเอง และชอบคิดมาก ๆ ๆ ๆ แต่ไม่ยอมลงมือทำอะไรสักอย่ าง ทั้งชีวิตมีแต่คำว่า รอก่อน ดูก่อน ยังไม่พร้อมตอนนี้ ขอคิดดูก่อน สิ่งที่กล่าวมาคือวิ ธีคิดและทัศนคติ

การมองโลกของพวกคนจน ที่มักจะอ้างว่า ไม่มีเ งิน ไม่ชำนาญ เหนื่อย ย าก ไม่มีประสบการณ์ ดูก่อน ยังไม่พร้อมขืนยังเป็นแบบนี้ต่อไป ก็จะจริงดังที่แจ๊คหม่าว่าไว้คนพวกนี้ อีก 10 ชาติ ก็ไม่ร วย และเป็นคนที่เอาใจย ากที่สุด

หากต้องการหลุดพ้นจากความจน ก็ต้องเปลี่ยนวิ ธีคิด และเปลี่ยนทัศนคติเสี ยใหม่ ให้ตรงข้ามกับสิ่งที่เคยเป็นมา เช่นว่า บอกให้เปิดร้านขายของ ก็คิดว่าได้สิ เป็นอิสระ ได้อยู่กับบ้าน ไม่ต้องกลัวรถติ ดจะ คิดหาวิ ธีบริการลูกค้า

ในแบบที่เป็นตัวของตัวเอง จะทำให้ร้านตัวเองก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไปหากมีคนมาแนะนำว่า ให้ทำธุรกิจดั้งเดิมก็คิดไปว่า ก็ดีนะ ไม่ต้องเริ่มต้นอะไรใหม่สิ่งที่ปู่ย่ า พ่อแม่ได้วางรากฐานเอาไว้ เราก็เอามาต่อยอด หรือปรับปรุงให้เข้ากับยุคสมัย

มันเป็นงานที่ท้าทายมาก ๆ เลย หากมีคนมาแนะนำ ให้ทำอะไรเล็ก ๆ ก็ให้คิดว่าก็ดีเหมือนกัน การทำอะไรที่เริ่มจากเล็ก ถ้าพลาดขึ้นมาก็จะเสี ยหายไม่มาก เป็นต้น และที่สำคัญคือ อย่ ามีคำว่าแต่หรือดูก่อน หรือรอให้ทุ กอย่ างพร้อมก่อน

หากมีความคิด จะทำอะไร ให้ลงมือทำไปเลย ทำได้หรือไม่ได้นั่นอีกเรื่อง เพราะเมื่อได้ลงมือทำไปแล้ว สิ่งต่าง ๆ จะตามมา แม้จะมีปัญหาและอุปสรรค ก็ค่อย ๆ เรียนรู้และฝึกฝนกันไป เพราะไม่มีใครที่เริ่มต้นอะไรแล้วจะสำเร็จได้ทันที

ไม่มีใครที่ค้าขายอะไรแล้วจะร่ำร วยอย่ างรวดเร็ว ต่อให้ตั้งใจมากขนาดไหน ก็ต้องเผื่อใจและเผื่อเวลาไว้ด้วย ไม่ใช่หวังจะร วยเร็ว ๆ และสำเร็จไว ๆหากเราสามารถเปลี่ยนความคิด และมีทัศนคติใหม่ เราก็จะหลุดพ้นจากความจนไปได้

ไม่ต้องรอให้ถึงชาติ หน้าหรืออีก 10 ชาติ เราจะร วยได้ ในชาตินี้นี่เอง

ขอขอบคุณที่มา jingjai999, thesati

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…