Home แนวคิดชีวิต ข้อดี 10 ข้อ ของการที่จดทะเบียนสมรส คุณภรรยาควรอ่าน

ข้อดี 10 ข้อ ของการที่จดทะเบียนสมรส คุณภรรยาควรอ่าน

7 second read
0
906
ข้อดี 10 ข้อ ของการที่จดทะเบียนสมรส คุณภรรยาควรอ่าน

ข้อดี 10 ข้อ ของการที่จดทะเบียนสมรส คุณ ภ ร ร ย า ควรอ่าน

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้เกร็ดความรู้ดีๆ ของการจดทะเบียนสมรถ แม้จะได้แต่งงาน หรือยังไม่แต่งงาน ก็ควรที่จะพาคนรักของเรานั้นไปจดทะบียนสมรส เพื่อประโยชน์ในอนาคตของเรา วันนี้เราจึงอย ากที่จะนำเสนอ

เกี่ยวกับข้อ ดีของการจดทะเบียนสมรส กับบทความ 10 ข้อ ดีของการจดทะเบียนสมรส ผู้หญิงควรรู้ไว้ ไปดูกันว่าการจดทะเบียนสมรสนั้น จะช่วยให้ชีวิตของเรานั้นดีได้ อ ย่ า ง ไร เมื่อคน 2 คนสมรสกันแล้ว จะมีปัญหากัน

ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร เพราะจู่ๆ คนแปลกหน้า 2 คนคบหากัน จากนั้นก็ตกลงที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน หวังว่า ไปตลอ ดชีวิต จะต้องมีการกระทบกระทั่งกันบ้าง ต้องค่อยๆ เรียนรู้ ค่อยๆ ปรับ ค่อยๆ แก้กันไป ซึ่งในท้ายที่สุด

ถ้าพย าย ามปรับ พย าย ามเปลี่ยน พย าย ามแก้แล้ว แต่มันก็ไม่ไหวจริงๆ ก็จะจบด้วยการเลิกรานี่อาจเป็นสิ่งที่เ ตื อ นใจว่าการแต่งงาน ไม่ใช่เรื่องเล็กก่อนจะตกลง ปลงใจแต่งงานกับใคร ก็ขอให้คิดให้ดีๆ และคิดให้รอบคอบ

ว่าคนคนนี้คือคนที่จะเป็นคู่ ทุ ก ข์ คู่ย ากกันไป เพราะคงไม่มีใครที่อย ากจะแต่งงานแล้ว แต่งงานเล่าด้วยความตั้งใจ ที่สำคัญ อ ย่ าลืมนึกถึง ทะเบียนสมรส ถ้าคุณอย ากจะเป็นสามีหรือภรรย าที่ถูกต้องต ามกฎห ม า ย

และมีสิทธิ์จะทำอะไรก็ได้ที่ กฎห ม า ยคุ้มครองการจะเป็นสามีภรรย ากันอย่ างถูกต้องนั้นดูกันที่ทะเบียนสมรส มันไม่ได้อยู่ที่ว่าใครจะมาก่อน มาหลัง ต ามหลักกฎห ม า ยจะยึดที่เอกสา รเท่านั้น รวมไปถึงการแต่งงานด้วย

ต่อให้จัดงานแต่ง อลังการใหญ่โตแค่ไหน หากไม่จดทะเบียนสมรส มันก็ถือว่าเปล่าประโยชน์ในทางกฎห ม า ย หากเกิดเหตุ ต้องเลิกร ากันขึ้น มาท รั พ ย์สินจะแบ่งกันไม่ได้ ชื่อใครก็เป็นของคนนั้นเลย

จดทะเบียนสมรสดี อ ย่ า ง ไร

1 เด็ กที่เกิดมานั้นถูกต้องต ามกฎห ม า ย

2 หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนอ กใจ มีชู้

สามารถ เรียกร้องค่าเ สี ยห า ยได้

3 หากมีฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่งเ สี ย ชีวิตจากไป

ภรรย าห รือสามีมีสิท ธิ์ที่จะได้รับม ร ด ก

4 ภรรย าสามารถเลือ กได้ว่าจะใช้น้ำสกุลสามี

หรือไม่ จะใช้หรือไม่ใช้ก็ต ามสะดวกเลย

5 เป็นเอกสา รสิทธิ์ที่มีส่วนร่วม ในการจัดการสินสมรสได้

6 เป็นสิ่งที่แสดงว่า เป็นสามีภรรย ากันอย่ างถูกกฎห ม า ย

ช่วยกันทำมา หากินเลี้ยงชีพสร้าง ครอบครัวร่วมกัน

7 สามีภรรย าที่เป็นช าวต่างช าติ สามารถใช้เอกสา ร

ทะเบียนสมรสขอสิทธิ์ในการใช้สัญช าติไท ยได้

8 หากมีฝ่ายใดเ สี ย ชีวิตในหน้าที่ ภรรย า หรือสามีที่ยังอยู่มีสิทธิ์รับเงิน

9 มีสิทธิ์ใน การเรียกร้องค่าเ สี ยห า ยจากคนที่ทำให้ภรรย าหรือสามีเ สี ย ชีวิตได้

10 ทะเบียน สมรสนำไปใช้สิทธิ์ล ดหย่อน ภาษีได้

เป็นเอกส ารสำคัญมาก ๆ ในทางกฎห ม า ย เพราะว่าอะไรมันก็ไม่แน่นอน เราต่างเห็นกัน มาหล า ยคู่ แล้วต่อให้รักกันปานจะกลืนกิน แต่พอเลิกกัน มาก็แทบจะแย่งท รั พ ย์สินกัน ซึ่งเรื่องการจัดการท รั พ ย์ สินนี้เอง

ถ้ามีทะเบียนสมรส จะสามารถแบ่งกันได้ ถ้าไม่มีก็ชื่อใครของคนนั้นเลย แถมยังใช้ฟ้องชู้ได้อีกด้วย อย่ าลืมว่ากฎห ม า ยไม่เคยสนว่าจะมาก่อนหรือหลัง ไม่มีคำว่าน้อยหรือหลวง มีแต่ว่าใครถือทะเบียนสมรสแค่นั้น

ขอขอบคุณที่มา deejaiplus, sit-smiling, deelight888

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…