Home แนวคิดชีวิต ข้อคิด 10 ข้อ ในการสร้างกำลังใจในการทำงานเพื่อคนในครอบครัว

ข้อคิด 10 ข้อ ในการสร้างกำลังใจในการทำงานเพื่อคนในครอบครัว

8 second read
0
5,556
ข้อคิด 10 ข้อ ในการสร้างกำลังใจในการทำงานเพื่อคนในครอบครัว

ข้อคิด 10 ข้อ ในการสร้างกำลังใจในการทำงานเพื่อคนในครอบครัว

1 คนเราท้อกันได้ ไม่ใช่เรื่องแปลก แต่ อ ย่ า จมอยู่กับ ความท้อนานเกินไป

ยิ่งท้อจะยิ่งจม พลังชีวิตหดหาย จงลุกขึ้นมาทำสิ่งใหม่ เพื่อให้ชีวิตได้เริ่มต้น

คนเราเริ่มใหม่ ได้เสมอ อย่  า มัวแต่กังวล ข ี้เกียจ และหวาดกลัว

ให้ โ อ ก า ส ตัวเองได้ทำบางสิ่ง เพื่อเปลี่ยนชีวิตของตัวเอง

2 ความหวัง เ ป็ น สิ่ ง สำคัญ เมื่อคิดหวังสิ่งใด ต้องรู้จักบูรณาการให้สิ่งนั้น

จับต้องได้ เพื่อทำลงในชีวิตประจำวัน ไม่ เ ช่ น นั้นจะเข้าข่ายฝัน ไปเรื่อยเปื่อย

มีคนจำนวนมากเอาแต่คิดฝัน แต่ไม่ยอมลงมือทำ ฝันแล้วไม่ทำ คือการบ่มเพาะ

ความซ้ำซากจำเจให้ ชี วิ ต แบบไม่รู้ตัว มันคือความเคยชิน ที่ทำให้ ชี วิ ต สูญเสียพลังงาน

3 เดินช้า หรือเดินเร็ว ไม่ใช่สิ่งสำคัญ สำคัญที่ว่าต้องเดินทุกวัน และไม่หยุดเดิน

ลองวาดภาพกว้าง ๆ เราจะ ไปไหน เริ่มตรงไหนก่อน แล้วมาย้อนกลับมาดูว่า

เราจะไปไปได้ อ ย่ า ง ไร ทำได้อย่ างไร รูปแบบให้ง่าย การมองภาพให้ง่าย

จะทำให้ไม่เสีย กำลังใจในการก้าว จากจุดเริ่มต้น

4 อ ย่ า ง สมมุติว่า เราจะไปเชียงใหม่ นั่นคือเป้าหมายของเรา แต่สิ่งสำคัญ

กว่านั้น คือ อ ย่ า ฝากความสุข ไว้กับปลายทาง เพราะนั่นเท่ากับเราฝากความสุข

ไว้กับอนาคต จงมีความสุขในทุกก้าว ย่ า ง ที่เราเดิน พูดให้น้อย ทำให้มาก

พูดมากจะกลายเป็น คนข ี้โม้ ยิ่งทำมาก ก็ยิ่งจะยิ่งเข้าใกล้ ความฝันมากขึ้นเท่านั้น

5 ถ้าคิดไม่ออกว่า ไม่รู้จะต้องเริ่มต้น เปลี่ยนแปลงชีวิตได้ยังไง ให้ลองทำสองสิ่ง นี้

หนึ่ง ตื่นนอนแต่เช้าตรู่แล้ว ออกวิ่งระยะทาง 5 กม. เป็น อ ย่ า ง น้อย ถ้าเริ่มวิ่งไม่ไหว

ให้เดิน ถ้าเริ่มเดินไม่ไหว ก็ให้เดินให้ช้าลง เชื่อเถอะ แล้วคุณทำมันได้

มันไม่ได้ ย า ก อะไรขนาดนั้น สอง ลองหาเวลาว่างๆเพื่ออยู่เงียบ ๆ คนเดียวสักวัน

นานกว่านั้นได้ก็ยิ่งดี หยิบสมุดเปล่าไปสักเล่มก็ได้ ค่อย ๆ คิดทบทวนชีวิตไปเรื่อย ๆ

น่าแปลกที่เราใช้ชีวิตมานาน แต่เราแทบไม่เคยมี เวลานั่งทบทวนชีวิตเลย เชื่อเถอะว่า

การอยู่คนเดียวลำพัง กับความเงียบ จะช่วยให้เราคิด อะไรออกได้

หลาย อ ย่ า ง แล้วชีวิตจะเริ่มคลีคลาย จากตรงนั้น

6 บางครั้งที่ชีวิต เรามันน่าเบื่อ ก็เพราะคิด พูด ทำแต่สิ่งเดิม ๆ คนเราจำเป็น

ต้องได้ยิน ได้ฟัง อะไรใหม่ ๆ พบเจอผู้คนใหม่ ๆ ลองกินอาหารใหม่ ๆ ฟังเรื่อง

ที่ไม่เคยได้ยิน อ่านหนังสือเล่มใหม่ ไปในสถานที่แห่งใหม่ ทั้งหมดนั้น

เราต้องทำเพื่อ ถ่ายเทตนเอง ทำให้ชีวิตมีการเคลื่อนไหว

การปิดตนเอง นำมาซึ่งความ อับทึบของชีวิต

7 การพร่ำบ่นไป ไม่ได้ช่วยอะไร ใจท้อได้ แต่บ่นให้พอประมาณ แต่ อ ย่ า ให้

มากมายจนกลายเป็น ความฟูมฟายของชีวิต นึกอะไรไม่ออก ยิ้มให้ท้องฟ้า

พูดจาดี ๆ พูดให้กำลังใจคน พูดในสิ่งที่เป็นความสว่าง

อ ย่ า เอาแต่พูดพ่น พิ ษ ให้ ด อ ก ไม้เห ี่ยวเฉา

8 ลองคบ เพื่อนหลาย ๆ แบบ คบคนที่คิดแบบเรา คบคนที่คิดต่างกับเรา

ลองกลับด้านคิด สิ่งใดที่ชอบ ลองหาข้อไม่ดี สิ่งใดที่ไม่ชอบ ลองหาข้อดีจากมัน

อ ย่ า สั่งแต่ อาหารคุ้นลิ้น ล อ ง ชิ ม สิ่งใหม่ที่ไม่เคยสัมผัส ตรวจสอบ

ความคิดของ ตนอยู่ตลอดเวลา ผิดถูก บางครั้งพูดกัน ย า ก

บางครั้งขึ้น อยู่ที่เรามองสิ่งนั้น จากมุมใด

9 หากทุ  ก ข์ ท้อเพราะคน ขอให้ตระหนักว่า เรามาถูกทางแล้ว ที่จริง

เป็นเรื่อง ธรรมดาของโลก ที่บางครั้งเราจะพบเจอ กับคนที่ไม่เข้าใจ

เราบ้าง พ่อแม่ยังไม่เข้าใจลูกเลย และก็ลูกยังไม่เข้าใจพ่อแม่ สิ่งนี้เกิด

กับแทบทุก ครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ ปั ญ ห า ความคิดต่าง ระหว่างคนต่อคน

ดำเนินมา ย า ว นาน เป็นเรื่องอยู่คู่โล กในทุกยุคทุกสมัย ที่จริงเรา ทุ ก ข์ ผิดหวัง

เพราะใคร เกิดจากเราเอาใจ ไปยึดมั่นถือมั่นในบุคคลนั้น ไม่ยึดว่าเขาต้องเข้าใจ

เราก็จะไม่ ทุ ก ข์ ของอย่ างนี้ต้องค่อย ๆ ฝึก จะเอาวันนี้ เ ห็ น ผ ล ทันที เป็นไปไม่ได้

10 โลกจะแคบลง ทันทีถ้าใจแคบ และโลกจะกว้างขึ้น มากถ้าใจกว้าง

ความเปลี่ยนแปลง คือของจริง ความมั่นคงนาน ๆ ครั้งเกิดขึ้น และท้ายที่สุด

ย่อมไม่ใช่สิ่งจีรัง ที่จริง ค ว า ม ทุ ก ข์ ท้อแท้ก็คือ ส่วนหนึ่งของชีวิต

ที่มนุษย์ ไม่อาจปฏิเสธ ที่จริงใน ค ว า ม ทุ ก ข์ ท้อแท้ ก็มีความสวย งามซ่อนอยู่

ทความ ทุ ก ข์ ช่วยให้เราเข้าใจโลกมากขึ้น ความ ทุ ก ข์ ทำให้เราเกิดปัญญา

ได้มากกว่าความสุข เพราะเห็น ทุ ก ข์ จึงเห็น ธ ร ร ม ความ ทุ ก ข์ ทำให้คนเข้าใจชีวิต

หรือจะทำ ล า ย ชีวิตก็ได้ทั้งนั้น อยู่ที่เราจะใช้มันไป ในทิศทางไหน อยู่ที่กำลังใจ กำลังสติ

หากวันนี้กำลังมีความ ทุ ก ข์ ก็ อ ย่ า ให้เสียเปล่า จงสรุปบทเรียนจาก มันด้วยความหวัง

กำลังใจ อย ากมีชีวิตใหม่ จงทำสิ่งใหม่ รออะไรหรือรออะไร รอมานาน

เกินไปไหม ชี วิ ต ใ ห ม่ เริ่มได้ทันที เมื่อลงมือทำ

ขอขอบคุณที่มา today.line.me, poobpub

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…