Home แนวคิดชีวิต การวางตัว 8 ข้อ ที่จะช่วยทำให้คุณดูน่าเชื่อถือในที่ทำงาน

การวางตัว 8 ข้อ ที่จะช่วยทำให้คุณดูน่าเชื่อถือในที่ทำงาน

18 second read
0
4,491
การวางตัว 8 ข้อ ที่จะช่วยทำให้คุณดูน่าเชื่อถือในที่ทำงาน

การวางตัว 8 ข้อ ที่จะช่วยทำให้คุณดูน่าเชื่อถือในที่ทำงาน

1 มีความมั่นใจในตัวเอง และแสดงความเป็นผู้นำ

หากคุณต้องการ ให้คนอื่นเคารพนับถือคุณ สิ่งที่สำคัญที่สุด ก็คือคุณต้องเคารพ

ตัวเองก่อน คุณควรเชื่อมั่น ในทุกการกระทำของตนเอง มีความรับผิดชอบ กล้าคิด

กล้าตัดสินใจ และไม่กลัว กับปัญหาอุปสรรคใดๆเพราะ หากคุณสามารถตัดสินใจ

เรื่องสำคัญๆ และสามารถผ่ า นพ้นจากปัญหาต่างๆ ไปได้ ก็จะทำให้ผู้คนเกิด

ความศรัทธา ความเชื่อมั่นในตัวคุณ และสิ่งนี้จะเปลี่ยนเป็น ความเคารพนับถือในท้ายที่สุด

2 บริหารเวลาให้เป็น

หนึ่งในพฤติ ก ร ร ม ที่สร้างความน่าเชื่อถือ ให้กับคุณก็คือการบริหารเวลา

หากคุณลอง เปรียบเทียบ พนักงาน 2 คน ระหว่างพนักงาน คนแรกที่เข้าประชุม

ตรงเวลาและส่งงาน ตามกำหนดทุกครั้ง กับพนักงานคนที่ 2 ที่มักเข้าประชุมสาย

และไม่เคยส่งงาน ทันเวลาแน่นอนว่าเมื่อ คุณจะมอบหมายงานหนึ่งชิ้น

คุณจะมอบ หมายให้พนักงาน คนแรกทำเพราะคุณ ไว้วางใจและเชื่อมั่นว่าเขาจะ

ไม่ทำให้ คุณผิดหวังทั้งนี้ ในระหว่างทำงานคุณควรทุ่มเท กำลังความสามารถ

ในการทำงานอย่ างเต็มที่ ทำงานให้เสร็จอย่ างรวดเร็วไม่เสีย เวลากับกิจ ก ร ร ม

ที่ไร้ ส า ระ เพื่อที่งานจะได้ออกมาอย่ า งสมบูรณ์แบบ และเป็นตัวอย่ างที่ดีให้กับเพื่อนร่วมงาน

3 อ่อนน้อมถ่อมตน

แม้ว่าคุณจะรู้ว่า ตนเองสามารถทำงานได้ดี รวดเร็วหรือมีประสิทธิภาพ มากแค่ไหน

จงอย่ าคุยโวโอ้อวด แต่จงคิดว่าสิ่งนั้นเป็นหน้าที่ ความรับผิดชอบ ซึ่งคุณต้อง

ทำอยู่แล้วนอกจากนี้ เมื่อได้รับการยกย่องชมเชย คุณไม่ควรหลงระเริงไป

กับคำพูดเยินยอของคนอื่น ในทางกลับกันคุณควรคิดว่าแต่ละคน เป็นเพียงหน่วยหนึ่ง

ที่ประกอบเข้าด้วยกัน เพื่อทำให้งานสำเร็จ และบรรลุเป้าหมายขององค์กร

การอ่อนน้อมถ่อมตน จะทำให้คุณไม่หยุดนิ่ง และรู้จักการพัฒนา ตนเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆ

4 ให้ความเคารพเพื่อนร่วมงาน

เพื่อนร่วมงานบางคน อาจทำงาน อ ย่ า ง เฉื่อยชา และไร้ประสิทธิภาพ

พวกเขาอาจ ไม่มีแรงบันดาลใจ เหมือนเช่น คุณหรือพวกเขา อาจมีปัญหาส่วนตัว

บางอย่ างทำให้ไม่สามารถทำงานได้ อย่ างเต็มที่ แต่นั่นไม่ได้แปลว่าคุณจะ

สามารถดูถูกพวกเขา ได้คุณควรปฏิบัติต่อพวกเขา เฉกเช่นมนุษย์ด้วยกันจง

ให้เกียรติพวกเขา และไม่ก้าวล้ำเส้น ของกันและกัน กล่าวคือคุณไม่ควรมอง

พวกเขาว่าเป็น เพียงเพื่อนร่วมงาน แต่ให้มองพวกเขาเป็น เพื่อนมนุษย์ เพราะวิธีการนี้

จะทำให้คุณเข้าใจ จิตใจของผู้อื่นมากยิ่งขึ้น และคุณจะได้รับความ ไว้วางใจ

รวมทั้งความเคารพ นับถือเป็นกา รตอบแทน

5 ชื่นชมและให้กำลังใจเพื่อนร่วมงาน

คุณควรหาโอกาส ชื่นชมเพื่อนร่วมงานบ้าง ยกตัวอย่ างเช่น หากเพื่อนร่วมงาน

ของคุณทำงานชิ้นหนึ่งได้ อ ย่ า ง ยอดเยี่ยม และส่งผลดีต่อบริษัท คุณก็ควรแสดง

ชื่นชมในความรู้ความสามารถ และความมุ่งมั่นตั้งใจ ที่เขาทุ่มเทจนทำให้งานสำเร็จ

ตามเป้าหมายคำชื่นชม เหล่านี้จะทำให้พวกเขามีความมั่นใจ และกำลังใจ

ในการทำงานมากขึ้น ในทางกลับกัน หากเพื่อนร่วมงาน ของคุณล้มเหลว แทนที่คุณ

จะคอยซ้ำเติมและตอก ย้ำความผิดพลาดนั้น คุณควรให้ อ ภั ย และให้กำลังใจต่อกัน

เพราะการต่อว่า หรือแสดงพฤติ ก ร ร ม ด้านลบนั้น นอกจากจะไม่ช่วยให้ เกิดประโยชน์ใดๆ

ยังทำให้เพื่อนร่วมงาน เกิดทัศนคติในแง่ล บต่อคุณอีกด้วย

6 ช่วยเหลือทีม และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน

มันอาจเป็น เรื่องง่ายที่จะต่อว่า หรือโจมตี เพื่อนร่วมงาน ที่ไร้ประสิทธิภาพ

แต่ อ ย่ า ง ไรก็ตาม การกระทำเช่นนี้ ไม่ก่อให้เกิดผลดี ต่อตัวคุณและบริษัท

ทางที่ดีคือ คุณควรช่วยให้ทีม ประสบความสำเร็จไปพร้อมๆ กัน ร่วมมือร่วมใจกันทำงาน

ไม่แก่งแ ย่ ง ชิงดีกันนอกจากนี้ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ในทีมจะทำให้การทำงาน

มีความราบรื่น เพราะเมื่อคุณต้องการ ความช่วยเหลือจากผู้ใดก็จะมีคนสนับสนุน

และผลักดันคุณด้วยความเต็มใจ ซึ่งสิ่งนี้จะทำให้คุณประสบความสำเร็จ ในหน้าที่การงานได้ง่ายยิ่งขึ้น

7 ไม่ซุบซิบนินทา

การซุบซิบ นินทาในที่ทำงาน เป็นเรื่องที่ไม่ควรทำ อ ย่ า งยิ่งเพราะนอกจาก

จะทำให้คุณเสียเวลา ในการทำงานแล้วคง ไม่มีใครเคารพนับถือ คนที่ปล่อยข่าวลือ

และพูดจาให้ ร้ า ย ผู้อื่น กล่าวคือ หากคุณไม่ให้ความ เคารพนับถือผู้อื่น

คุณก็จะไม่ได้รับความน่าเชื่อถือ เช่นเดียวกัน ดังนั้น คุณจึงไม่ควรจับกลุ่ม

ซุบซิบนินทาในที่ทำงาน เพราะสิ่งนี้จะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือ และภาพลักษณ์ในตัวคุณ

8 ไม่บังคับหรือควบคุมคนอื่น

การประสบความสำเร็จ ในหน้าที่ การงานไม่ได้เกิดจาก ความสามารถ

แต่เพียงอย่ างเดียว กล่าวคือ หากคุณได้งานแต่ไม่ได้ใจคน คุณก็ไม่มีทาง

ที่จะบรรลุเป้าหมายได้ การทำงานที่ดี คือ การคิดถึงเรื่องงานพร้อมๆ กับจิตใจ

ของผู้ร่วมงานในทางกลับ กันหากคุณใช้วิธีการบังคั บเพื่อนร่วมงานให้ทำ อ ย่ า ง

ที่ใจคุณต้องการ คุณก็จะไม่ได้รับความร่วมมือ ใดอย่ างเต็มที่ ดังนั้น

คุณไม่ควรบังคับ หรือควบคุมคนอื่น ให้ยึดหลักเอาใจเขามาใส่ใจเรา มอบหมายงาน

ให้คนในทีมอย่ างเหมาะสม และเมื่อเพื่อนร่วมงานมีปัญหาคุณ ก็ควรช่วยเหลืออย่ างสุดความสามารถ

ขอขอบคุณที่มา l e a r n i n g h u b t h a i l a n d, verrysmilejung

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…