Home แนวคิดชีวิต การที่ลูกดูแลเลี้ยงดูพ่อแม่ จะได้รับ 12 บุญกุศลนี้

การที่ลูกดูแลเลี้ยงดูพ่อแม่ จะได้รับ 12 บุญกุศลนี้

6 second read
0
14,927
การที่ลูกดูแลเลี้ยงดูพ่อแม่ จะได้รับ 12 บุญกุศลนี้

การที่ลูกดูแลเลี้ยงดูพ่อแม่ จะได้รับ 12 บุญกุศลนี้

หลายๆ คนคงจะรู้กันดีอยู่แล้ว และคงจะเคยได้ยิน กันมามากตั้งแต่เล็กๆว่า พ่อแม่ที่เลี้ยงดู

เรามานั้น คือ พระอรหันต์อันยิ่งใหญ่ ของบ้านโดยตามความเชื่อ ของทุกศาสนา

จะมีการสั่งสอนให้เป็น คนดีให้เราปฏิบัติ ต่อคนที่รักเราใน ครอบครัวเป็นอย่ างดี

ส่วนในศาสนาพุทธนั้น การที่เราได้ดูแลพ่อแม่ได้เลี้ยงดู พ่อแม่ นั้นถือเป็นความกตัญญู

และเป็นบุญอันยิ่งใหญ่ เป็นการสร้างสิริมงคล ให้กับตัวเราเอง ทำให้ได้ อานิสงส์

แห่งชีวิตขอ งตนเองมากๆ ให้มีความเจริญก้าวหน้า ในชีวิตยิ่งขึ้นไป ซึ่งในวันนี้เรามีผลดี

ที่คนเป็นลูกที่มี ความกตัญญูรู้คุณพ่อแม่ เลี้ยงดูพ่อแม่ จะได้รับจากการที่เราเลี้ยงดูท่าน

บำรุงบิดามารดา เป็นอย่ างดีมาให้ทุกๆท่านได้ทราบ และนำไปเป็นแนวทาง การปฏิบัติ

สำหรับการใช้ชีวิต ต่อไปในภายภาคหน้า ซึ่งจะสามา รถแบ่งออกได้เป็น 2 ช่วง

1 ขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่

ก็ให้ตัวเรานั้น ดูแลเลี้ยงดูคอยช่วย เหลือกิจการงานของท่าน เลี้ยงดูท่าน

เมื่อย าม ท่านแก่ชรา ดูแลปฏิบัติการ กินอยู่เป็นอย่ างดี

ให้ความ สะดวกสบาย เอ าใจใส่มีเวลา ให้ท่าน

สร้างความสุข สร้างรอยยิ้ม ให้กับท่าน

2 ขณะที่ท่านล่ ว ง ลั บจากไปแล้ว

ให้จัดพิธีให้ท่าน หมั่นทำบุญอุทิศ ส่วนบุญส่วนกุศล ให้กับท่านอย่ างสม่ำเสมอ

เป็นสิ่งที่ดีที่เรานั้นควร ต้องทำอานิสงส์ ของการดูแลพ่อแม่

และผู้มีพระคุณ ที่เลี้ยงดูเรามา มี 12 ประการ

1 ทำให้มี ความอดทน จากการทำ สิ่งต่างๆได้ดี

2 ทำให้เป็น คนมีสติรอบคอบ ในการที่จะคิด ทำการสิ่งใด

3 ทำให้เป็น คนมีเหตุผล ในทุกๆเรื่อง

4 ทำให้ พ้นทุ กข์ พ้น ภั ย ได้

5 ทำให้ได้ ลาภ โดยง่าย

6 ทำให้ แคล้วคลาด ภั ย ใน ย า ม คับขัน

7 ทำให้ เทวดา ลงมาพิทักษ์ รั ก ษ า ผู้ที่ทำ

8 ทำให้ได้รับ การยกย่อง สรรเสริญ

9 ทำให้มี ความเจริญ ก้าวหน้าในชีวิต

10 ถ้ามี ลูกก็จะได้ ลูกที่ดี

11 ทำให้มี ความสุข ในการใช้ชีวิต

12 ทำให้เป็น ตัวอย่ างอันดีแก่ อนุชนรุ่นหลัง

พ่อแม่ เป็นพระอรหันต์ของลูก ไม่ต้องไป ตามพระอรหันต์ ที่ไหนหรอก

ขอขอบคุณที่มา khoddeeja, postkidde

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…