Home แนวคิดชีวิต การทำบุญที่ได้บุญมากที่สุด คือการดูแลพ่อแม่ให้ดีที่สุด

การทำบุญที่ได้บุญมากที่สุด คือการดูแลพ่อแม่ให้ดีที่สุด

6 second read
0
1,837
การทำบุญที่ได้บุญมากที่สุด คือการดูแลพ่อแม่ให้ดีที่สุด

การทำบุญที่ได้บุญมากที่สุด คือการดูแลพ่อแม่ให้ดีที่สุด

1 จัดซื้อจัดหา ข้าวของเครื่องใช้ให้พ่อแม่

คนเป็นพ่อแม่ มักจะรู้เสมอว่า ลูกชอบกินอะไร อย ากได้อะไร แต่ลูกมัก

จะไม่ค่อยรู้ว่ าพ่อแม่ชอบอะไร สิ่งที่ท่านเคยทำให้เรามา ก็ควรจะทำให้

ท่านบ้าง หาซื้ออะไรที่ท่านชอบกิน ของอะไรที่ท่านอย ากได้ ก็ซื้อมาให้ท่าน

ในวันพิเศษ เช่นวันเกิด ก็ซื้อของขวัญ วันเกิดมาให้ท่าน ไม่จำเป็นต้องเป็น

ของที่มี มูลค่ามากมาย แค่มีใจที่นึกถึง อ ย า ก จะให้พ่อแม่ ก็ดีใจมากพอแล้ว

2 ปรนนิบัติดูแลพ่อแม่

การดูแลทั่วไปให้ท่านกินอิ่ม นอนหลับสบายถือ เป็นสิ่งที่ลูกๆควรจะปฏิบัติ

แค่เรื่องเล็กน้อย อ ย่ า ง การทำอาหารให้ท่านทาน ไปจนถึงเรื่องใหญ่

อ ย่ า ง ดูแล ย า ม เ จ็ บ ไ ข้ ได้ ป่ ว ย หรือ อ ย่ า ง การทำกับข้าวไปวัด

มีหลายคนทำ กับข้าวไปทำบุญที่วัดได้ แต่ไม่เคยทำ กับข้าวให้พ่อแม่กินเลย

ก็จะไม่ได้บุญใหญ่ ควรทำกับข้าวแล้วแบ่งให้ พ่อกับแม่ทานก่อน

จากนั้นค่อย แบ่งไปทำบุญ ที่วัดถึงจะถูก

3 เวลาอุทิศบุญแผ่เมตตาทุกครั้งจะต้องอุทิศบุญไปให้พ่อแม่ก่อน

การอุทิศบุญไปให้ พ่อแม่ก่อนก็จะยิ่ง ได้บุญกุศลยิ่งขึ้น โดยคำกล่ายอุทิศมีว่า

อิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จ

แก่มารดาบิดาของข้าพเจ้า ขอให้บิดา ม า ร ดาข องข้าพเจ้าจง มีความสุข

หากต้องการสำเร็จไม่ว่าจะ ทำอะไรก็ให้ขอพรจากพ่อแม่ จะเป็นพรที่ศักดิ์สิทธิ์

และได้ผลที่ดีที่สุด ฉะนั้นหาก อ ย า ก ทำบุญ  อย า ก ขอพรให้ชีวิตสมหวัง

ไม่จำเป็นที่จะต้อง ไปสรรหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไหน เริ่มจากการทำบุญ กับบุพการี

ของท่านก่อน พรศักดิ์สิทธิ์ที่ดีที่ ประเสริฐคือพรที่กล่าว ออกจากปากบิดามารดา

ขอขอบคุณที่มา รักยิ้ม, kubkhao

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…