Home แนวคิดชีวิต การกระทำ 6 สิ่ง ที่จะทำให้เราลำบากตอนเกษียณ

การกระทำ 6 สิ่ง ที่จะทำให้เราลำบากตอนเกษียณ

6 second read
0
650
การกระทำ 6 สิ่ง ที่จะทำให้เราลำบากตอนเกษียณ

การกระทำ 6 สิ่ง ที่จะทำให้เราลำบากตอนเกษียณ

1 ไม่ควบคุมค่าใช้จ่าย ของลูกคุณ

เราก็ไม่ควรไปทุ่มทุ น กับลูกจนเกินไป คุณควรพิจารณาค่าใช้จ่าย

ให้ถี่ถ้วนในทุกๆด้าน ทั้งค่าเล่ าเรียน ค่าเรียนพิเศ ษ กิจ ก ร ร ม ต่าง ๆ

วิชาการช่วงปิดเทอม รวมไปถึงค่าใช้จ่าย ช่วงเรียนมหาลัยคุณต้องลด

ค่าใช้จ่าย ให้ประหยัดที่สุด หรืออาจต้องตั ดค่าใช้จ่ายบาง เพราะเดี๋ยวคุณ

จะต้องทำงานหนักมากขึ้น เพราะกระทบกับสุขภาพ ในวัยเกษียณของคุณเอง

2 ไม่เก็บเงินให้มาก ตามอายุตามอายุตัวเอง

เพราะเงินที่คุณสะสมไว้ ใช้หลังเกษียณอายุ จำเป็นต้องเพิ่มขึ้น

มากกว่า ตอนที่ทำงานใหม่ๆ ยิ่งคุณทำงาน มานานมากๆ

มีเงินเดือนสูงขึ้น ก็ควรเก็บให้มาก ขึ้นตามอายุ เพราะถ้าชะล่าใจ

อาจทำให้ เก็บเงินได้ ไม่พอใช้

3 ซื้อบ้านราค าสูง จ่ายไม่ไหว

เพราะบ้าน เป็นเงินก้อนโต จึงเป็นเรื่องใหญ่ หากคุณคำนวณ

แล้วค่าใช้จ่ายต่าง ๆ สูงกว่าค่าเฉลี่ ย ก็ถึงเวลาแล้ว ที่ต้องลดรายจ่าย

ต้องเข้าใจด้วยว่า การย้ ายที่อยู่ ก็เป็นเรื่องปกติ และการเปลี่ยนมาอาศัย

อยู่ในบ้าน ที่ถูกลงนั้น มันย่อมดีกว่า ปล่อยให้ค่าบ้าน กระทบการเงินคุณ

ทีนี้จะส่งผลให้เงินเก็บ หลังเกษียณของคุณลดน้อยลง ถ้าเงินหลังเกษียณ

ของคุณไม่พอใช้ ทีนี้แหละมันจะ เกิ ดหนี้ขึ้นมา

4 ไม่ปรับแผนประกั นชีวิต

คุณก็ อ ย่ า ลืมว่า ประกั นที่คุณเคยทำ เมื่อ20-30 ปีที่แล้ว อาจไม่ใช่

ประกั นที่เหมาะกับ คุณอีกต่อไป เพราะคุณต้องการ ประกั นที่ครอบคลุม

ให้เหมาะสม กับอายุตัวเอง รวมไปถึงการ ประกั นเพื่อให้ครอบครัว

ไม่ต้องมีปัญหาการเงิน ถ้าวันนึงคุณมี ปัญหาสุขภาพ ต้องใช้ค่า รั ก ษ า

หรือเสี ยชี วิตเรื่องนี้สำคัญมาก โดยเฉพาะถ้าคุณเป็น คนหาเลี้ยงครอบครัว

5 ล้อเล่นกับแผนเก็บเงิน

ตอนที่คุณมี อายุ 20ถึง30 ปี อาจจะละเว้น เงินสะส มเพื่อต อนเกษียณ

อายุก็ไม่เป็นไร แต่หากเข้าช่วงวัยกลางคน ทีนี้จะมาล้อเล่น กับเงินสะส ม

เพื่อตอนเกษียณ อายุไม่ได้แล้ว ฉะนั้น อ ย่ า ใช้เงินที่กันไว้ เพื่อตอนเกษียณ

อายุเชียว เพราะคุณต้องมี เงินสดเผื่อเห ตุ ฉุ ก เฉิ น ด้วย

6 ไม่รี บจัดการหนี้บั ตรเค รดิ ต

เพราะในวัยนี้ คุณเอง ก็ไม่ควรใช้จ่าย แบบพึ่งพาบั ตรซะทีเดียว

หากคุณมีห นี้บั ตร ก็ต้อง พย าย ามจ่ายให้ หมดไวที่สุด หรือถ้ามีห นี้

บั ตรเครดิตมากไป คุณต้องจัดการให้ได้ แม้ว่าคุณจะต้องข าย

สินทรั พย์ก็ต้องทำ หรืออาจต้องปัน เงินเก็บของคุณ ทยอยจ่ายห นี้

ให้หมดไป แล้วคุณจะมีอิสระ ทางการเงิน

ขอขอบคุณที่มา tamnanna

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…