Home แนวคิดชีวิต กฎเหล็ก 3 ข้อ ที่จะพลิกชีวิตคุณให้รวยขึ้น

กฎเหล็ก 3 ข้อ ที่จะพลิกชีวิตคุณให้รวยขึ้น

10 second read
0
213
กฎเหล็ก 3 ข้อ ที่จะพลิกชีวิตคุณให้รวยขึ้น

กฎเหล็ก 3 ข้อ ที่จะพลิกชีวิตคุณให้รวยขึ้น

1 ประหยัด

แน่นอนว่า กฎเหล็กสิ่งแรก ของการที่จะแก้จน และทำให้คุณร ว ยได้

ต้องเริ่มจาก การที่คุณประหยัดรู้จัก คุณค่าของเงินทุกบาท ทุกสต างค์

การประหยัดไม่ได้หมายถึง การใช้จ่าย อ ย่ า ง คน อ ด อ ย าก แต่หมายถึง

การใช้จ่าย กับสิ่งที่จำเป็น สิ่งใดที่ยังไม่จำเป็น ควรที่จะรอ ซื้ อ ในช่วง

ของสินค้ า นั้น ลดร า ค าหรือเลือ ก ซื้ อ สินค้ า ที่มีร า ค าถูกกว่าทดแทน

เท่านี้ก็จะทำให้คุณสามารถ มีเงินเหลือเก็บ ในแต่ละเดือน ลองสังเกตดูว่าสินค้ า

ที่เหมือนกัน คุณภาพเหมือนกัน แต่ทำไม ร า ค าถึงต่างกันทั้งที่ ในความเป็นจริงแล้ว

แหล่งวัตถุดิบก็ มาจากที่เดียวกัน จะต่างกันก็เพียง ยี่ห้อสินค้ า ที่เจ้าของ สินค้ า

เพิ่มมูลค่า ให้กับสินค้ า จน มีร า ค าที่สูงขึ้น ผู้บริโภคหรือพวกเรา จะต้องสังเกตดูว่า

สินค้ า บางตัวถ้าเลือ ก ซื้ อ จากยี่ห้ออื่น ที่ใกล้เคียงกัน ก็จะทำให้ประหยัดค่า

ใช้จ่ายไปได้ ไม่มากก็น้อย เลยทีเดียว เริ่มต้นกฎเหล็กแก้จน ด้วยการประหยัด

2 ออม

แน่นอนว่านอ กจากการ ที่คุณประหยัดค่า ใช้จ่ายประจำวัน ที่ได้กล่าวไว้

ข้างต้นแล้ว นั้นสิ่งต่อมาก็คือ การออม ที่จะช่วยให้เงิน ที่คุณประหยัด

และเหลือ เก็บไว้นั้น ออ กผลที่มากขึ้น การออมมีวิ ธีการ อ ย่ า ง ไรที่จะทำให้เงิน

ออมนั้นออ กผล การออมเป็นการออม จากร า ยได้ประจำเดือ นแบบเท่าๆ กัน

ทุกเดือน เช่นหัก 10 – 20 เปอร์เซน จากร า ยได้ต่อเดือน จากนั้นนำเงินออม

บางส่วน ไปต่อยอ ดให้เกิด ด อ ก ออ กผล โดยการนำเงินออมไป ซื้ อ กองทุนรวม

หรือ การนำเงินออม ไป ล ง ทุ น ต่อในหุ้น ซึ่งการ ล ง ทุ น ในการกองทุนรวม

จะช่วยให้ผู้ ล ง ทุ น ได้รับผลตอบแทน ที่มั่นคงกว่าการ ล ง ทุ น ในหุ้น

เ พ ร า ะมี ค ว า ม เ สี่ ย ง ที่ตํ่ากว่า การนำเงินไป ล ง ทุ น ในกองทุนรวม

จะช่วยให้ผู้ ล ง ทุ น สามารถบริหาร การเงินได้ง่าย เ พ ร า ะธนาคารจะ

นำเงินของเรา ไป ล ง ทุ น ในกองทุน หุ้นที่มีศักยภาพที่ดี และมี ค ว า ม เ สี่ ย ง

ที่น้อย ทั้งนี้ร า ยได้ จากกองทุนรวม จะมากน้อยก็ ขึ้นอยู่กับ เงินทุน ที่ ล ง ทุ น

ล ง ทุ น มาก ผลตอบแทน ก็จะสูงแต่ก็ขึ้นอยู่กับ ทิศทางของตลาดหุ้น ในเวลานั้นๆ

ด้วยเช่นกัน ผู้ ล ง ทุ น จึงควรเลือ ก ช่วงเวลาที่เหมาะสม ในการ ซื้ อ กองทุนรวม

โดยหลักการ เลือ ก ซื้ อ ก็คือช่วงจังหวะที่ร า ค าหุ้น อยู่ในช่วงขาลง

เ พ ร า ะจะทำให้เรา ซื้ อ หุ้น ในร า ค าที่ถูก กว่าร า ค าตลาด

3 หาร า ยได้เสริม

คุณมีงานอ ดิเรก หรือชื่นชอบ ทำในสิ่งใดหรือไม่ หากคุณมี นำสิ่งที่คุณถนัด

มาต่อยอ ดให้เป็นร า ยได้ เสริมเช่น หากคุณชื่นชอบ การทำขน ม ให้ลองทำขน ม

ในวันหยุด สุดสัปดาห์ จากนั้นนำไปข า ยในที่ทำงาน หรือต ามร้านค้ า

เพื่อสร้างร า ยได้เล็กๆ น้อยๆ ให้กับคุณ บางคนใช้ความสามารถ

ในการทำขน มข า ย จนวันหนึ่ง ต้องลาออ กจากงานเ พ ร า ะ มีออเดอร์เข้ามา

เป็นกอบเป็นกำ สร้าง ฐานะจากการ ทำขน มก็มีมาไม่มากก็น้อย ดังนั้นคุณต้องถาม

ตัวเองว่าชื่นชอบสิ่งใด และสิ่งนั้นสามารถที่จะนำไปต่อยอ ด ให้เกิดร า ยได้

หรือ ไม่กฎเหล็กแก้จน 3 ข้อที่กล่าวมานี้ ก็จะพูดถึงเรื่อง ของการออม

เป็นหลัก แต่การที่คุณจะ แก้จนได้

ขอขอบคุณที่มา f w l i n e, staylifeth sabuyjaijung,

Check Also

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า

15 ประโยค เหล่านี้ที่ไม่ควรพูดกับหัวหน้า 1 งานนี้ไม่ใช่งานในความรับผิดชอบ แม้ไม่ใช่งาน ในค…