Home แนวคิดชีวิต ในแต่ละเรื่องที่เกิดขึ้นมันจะมี 2 ด้านเสมอ

ในแต่ละเรื่องที่เกิดขึ้นมันจะมี 2 ด้านเสมอ

6 second read
0
167
ทุกอย่างมันมีสองด้านเสมอ จงเผื่อใจเอาไว้ด้านที่เรานั้นมองไม่เห็น

ในแต่ละเรื่องที่เกิดขึ้นมันจะมี 2 ด้านเสมอ

ชีวิตคนเรา ย่อมมี 2 ด้านเสมอ เหมือนกับเหรียญสองด้าน เขียนได้ลึกซึ้งมาก ไม่มีใครได้ทุกอย่ างดั่งใจหวัง ไม่มีใครพลาดหวังทุกอย่ างไป จากคำพูดข้างต้น มันทำให้ฉันพบว่า ชีวิตของคนเรา ในแต่ละเรื่องที่เกิดขึ้นมันจะมี 2 ด้านเสมอ อยู่ที่ว่าเราจะมองเห็นมุมไหน บางครั้งการที่เราไม่มีบางสิ่งบางอย่ าง กลับทำให้เราได้มีบางสิ่งบางอย่ าง ซึ่งดีกว่า ดังคำกล่าวที่สนับสนุนกันดังนี้

คนโ ง่ที่รู้ตัวว่าเป็นคนโ ง่ ยังมีโอกาสเป็นคนฉลาด ส่วนคนโ ง่ที่สำคัญตนเป็นปราชญ์ คนนั้นแหละบรมโ ง่ ชนะศัตรูพันคนพันครั้ง ก็ยังไม่นับเป็นแม่ทัพที่ยอดเยี่ยม แต่เมื่อใดชนะใจตนเพียงคนเดียว จึงนับเป็นยอดขุนพล ก็เปรียบเหมือนกับว่าเหรียญมีสองด้านฉันใด

ชีวิตมนุษย์ย่อมมีสองด้านเช่นกัน ทั้งด้านดี และไม่ดีด้านมืดและด้านสว่าง เพียงแต่ว่าเราจะเปิดเผยด้านใดออกมา มากกว่ากัน ในชีวิตของคน ๆ หนึ่งมีโอกาส เจอมุมมืดกันทุกคน เมื่อเจอแล้ว ขึ้นอยู่กับตัวเรา ว่าจะสาม า รถออกจากมุมมืดได้อย่ างไรบางครั้ง

บางคนใช้เวลาเพียงไม่นานก็สาม า รถหลุดพ้นออกมาได้ แต่กับบางคนใช้เวลา เกือบครึ่งชีวิต ก็ยังหาทางออกมาจากมุมอับนั้นไม่ได้ จึงพบเห็นกันบ่อยในสังคมนี้ สำหรับบางกลุ่มบางคนที่หาทางออกให้กับตัวเอง ไม่ได้ถึงกับต้องใช้วิธีปลิดชีวิตของตัวเอง

ด้วยวิธีที่เหนือการคาดหมาย บางคนสาม า ร ถหาทางออกได้ โดยใช้ปัญญา รู้คิด รู้ปล่อยวาง บางคนยึดหลักการให้อ ภั ยซึ่งกันและกัน เฉกเช่นเดียวกับการใช้ชีวิตของเราก็เช่นกัน ใช่ว่าจะมีแต่ด้านมืดด้านเดียว จงบอกกับตัวเองไว้ว่า ในวันข้างหน้าต้องมีความสว่างอย่ างเเน่นอน

ควรเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมอยู่เสมอ เพราะความแน่นอนคือความไม่แน่นอน มันเป็นสิ่งไม่เที่ยง ขอเพียงแค่เรามีสติ และใช้ปัญญาที่มีในการแก้ไขปัญหาที่เราพบเจอ ทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอ การที่เราจะคบใครสักคนหนึ่ง พึงระลึกไว้ว่ามนุษย์ เป็นสิ่งที่มีทั้งด้านบวกและด้านลบอยู่ในนั้น อย่ าตั้งใจกับคนหนึ่งคนมากเกินไป เพราะไม่มีใครอย ากเป็นต้นเหตุของความล้มเหลว อย่ าคาดหวังกับคนหนึ่งคนมากเกินไป เพราะไม่มีใครสาม า ร ถเป็นได้ทุกอย่ างได้

อย่ าให้เวลากับคนหนึ่งคนมากเกินไป เพราะไม่ว่าใครก็อย ากมีช่วงเวลาเป็นส่วนตัว อย่ าพย าย ามเปลี่ยนแปลงคนมากเกินไป เพราะจะทำให้เขาไม่เหลือความเป็นตัวของตัวเอง อย่ าควบคุมคนหนึ่งคนมากเกินไป เพราะมนุษย์มักจะหาวิธีออกจากกฏเกณฑ์ที่ถูกกำหนด อย่ าบีบบังคับคนหนึ่งคนมากเกินไป

เพราะถ้าคนนั้นหลุดจากภาวะบีบบังคับมาได้ คุณจะถูกหันหลังให้ในทันที ไม่มีใครเป็นทุกอย่ างให้เราได้ อย่ าเอาความต้องการของเราไปใส่คนอื่น มีคนเดียวที่เราสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ ก็คือ ตัวเราเอง

ขอบคุณที่มา จาก smileroyyim chit-in

Check Also

คำพูดดีๆที่ ควรพูดบ่อยๆ พูดทุกวัน

คำพูดดีๆที่ ควรพูดบ่อยๆ พูดทุกวัน มีคำกล่าวที่ว่า ใจคิดอะไร ปากก็พูดออกมาแบบนั้น แต่ขณะเดี…