Home แนวคิดชีวิต ใบลาออกจากความทุกข์ สละเวลาสักนิด

ใบลาออกจากความทุกข์ สละเวลาสักนิด

6 second read
0
182
อยากมีชีวิตใหม่ที่ดีๆ แค่เดินออกมาจากความทุกข์

ใบลาออกจากความทุกข์ สละเวลาสักนิด

ไม่สำคัญว่ามีทรัพย์มากหรือน้อย แต่สิ่งสำคัญคือต้องใช้ให้น้อย

ชีวิตจึงจะมีเหลือมากกว่า ขาดคนจนยิ่งจนเพราะทำตัวรวย คนรวยยิ่งรวย

เพราะทำจน ทำตัวให้เป็นปกติ ใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็น ไม่ยินดีในสิ่งที่ตนได้

ไม่พ อใจในสิ่ง ที่ตนมีเป็นคนอาภัพอั บโชคที่สุด ในโลกยินดี

ในสิ่งที่ตนได้พอใจในสิ่งที่ตนมี คือคนโชคดีที่สุดในโลก อดทนได้จงอดทน

อดใจได้จงอดใจ ไม่อดใจไม่อดทนเรื่องเล็กมัน ก็กลายเป็นเรื่องใหญ่

ได้คนที่มีความสุขนั้น ไม่ใช่คนที่มีมากที่สุด แต่เป็นคนที่ต้องการน้อยที่สุด

หากมีความต้องการน้อยลง สมบัติที่มีอยู่เดิมก็ดูเหมือนมีมากขึ้น ความสุข

หรือความทุ ก ข์ ของชีวิตบางครั้ง ก็เหมือนการมองผ่ า นกระจก ถ้ากระจกใสสะอาด

เมื่อมองสิ่งใดย่อม มีแต่ความสุขไม่มีความขุ่นมัว แต่หากกระจกขุ่นมัว

เมื่อมองสิ่งใดแม้เป็น สิ่งเดียวกันก็มีแต่ความทุ ก ข์ ใจให้ จำไว้ว่าความสุขอยู่ไม่ไกล

เพียงเช็ดกระจกให้ใสเช็ดใจ ให้สะอาดแค่นั้นเอง ทุ ก ข์อยู่ที่ใจทุ ก ข์ ของใครก็ของมัน

ทุ ก ข์อยู่ที่ใจใครจะเก็บไว้ก็ช่าง เขาสุขอยู่ที่ใจฉันเก็บมันไว้ทุกๆวัน สุขอยู่ที่ใจฉันจะให้กันและกัน

ฝึก 9 อ ย่ า งนี้ความทุ ก ข์ จะไม่เข้าหาใจเรา

วิธีการฝึกจิตใจของ ตัวเองไม่ให้ฟุ้งซ่าน ให้มีสมาธิ และสติอยู่ตลอด

ลองฝึกค ว บ คุ ม จิตใจของตนเอง และเมื่อทำได้ก็จะเป็นผลดี

ต่อตัวเอง จิตใจเราจะได้สงบ และไม่เป็น ทุ ก ข์

1 ฝึกให้ตัวเองเป็นคนสบายๆ

คืออ ย่ าไปบ้ ากับความสมบูรณ์แบบ เพราะความสมบูรณ์ แบบไม่ได้มีจริง

มีแต่คนโ ง่ ที่มองว่าความ สมบูรณ์แบบนั้นมีจริง

2 ฝึกให้ตัวเองเป็นนักไม่สะสม

หมายความว่า การสะสมอะไรบางอ ย่ า งนั้นเป็นภาระ ไม่มีอะไรที่เราสะสมแล้ว

ไม่เป็นภาระ เว้นแต่ความดีนอกนั้นล้วน เป็นภาระทั้งหมดไม่มากก็น้อย

3 ฝึกให้ตัวเองเป็นคนนิ่งๆ

หรือไม่ก็พูดในสิ่งที่ดี หมายความว่าถ้าอะไรไม่ ดีก็อ ย่ าไปพูดมาก

ไม่ว่าสิ่งนั้นจะถูกหรือไม่ แต่ถ้ามันไม่ ดีเป็นไปได้ก็ไม่ต้องพูดเลย

เพราะการพูดในทางเสี ยหายนั้น มีแต่ทำให้จิตใจตนเอง ตกต่ำและขุ่นมัวนะ

4 ฝึกมองตนเองให้เล็กเข้าไว้

หมายความว่าจง เป็นคนตัวเล็กอ ย่ าเป็นคนตัวใหญ่ จงเป็นคนธรรมดา

อ ย่ าไ ด้เป็นคนสำคัญ เวลามีอะไรเกิดขึ้นกับเราอ ย่ าไปให้ความสำคัญกับตัวเรามาก

5 ฝึกให้ตนเองรู้ธรรมชๅติว่าอะไรๆก็ผ่ า นไปเสมอ

หมายความว่าเวลามี ความสุขก็ให้รู้ว่าเดี๋ยวความสุขมันก็ผ่ า นไป เวลามีความทุ ก ข์

ก็ให้รู้ว่าเดี๋ยวความทุ ก ข์ก็ผ่ า นไปแล้ว เวลามีสถานการณ์แ ย่ๆเกิดขึ้น

ก็ให้รู้ทันว่าเรื่อง เหล่านี้มันไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปหรอก

6 ฝึกให้ตัวเองพ้นไปจากความเป็นท า สของเงิน

เราต้องหัดพอใจกับ สิ่งที่ตัวเองมีอยู่ รถยนต์ใช้อะไรอยู่ ก็หัดพอใจกับมัน

นาฬิกาใช้อะไร อยู่ก็หัดพอใจ เสื้อผ้าใช้อะไรอยู่ก็จง พอใจกับมัน

การที่คนเราจะเลิกเป็น ขีข้าเงินได้ต้องเริ่มจาก การรู้จักพิเพียงก่อน เมื่อรู้แล้ว

ก็ไม่ต้องหาเงินมากเมื่อ ไม่ต้องหาเงินมากชีวิตก็มีโอกา สทำอะไรที่มากกว่าการที่จะหาเงิน

7 ฝึกให้ตัวเองเ สี ย ส ล ะและยอมเ สี ย เ ป รี ย บ

การที่คนๆหนึ่งยอม เสียเปรียบผู้อื่นบ้างเป็นเรื่อง จะเป็นใครก็ตาม

ที่บ้าความถูกต้องบ้า เหตุบ้าผลไม่ยอมเ สี ย เ ป รี ย บ อะไรเลย ไม่ช้าคนๆนั้น

ก็จะเป็นบ้ๅสติแตกกลาย เป็นคนที่ถูกทุกอ ย่ า ง แต่ไม่พบความสุข

เพราะต้องสู้ร บกับคนรอบข้าง เพื่อความถูกต้องที่ ตนเองยึดมั่นถือมั่น

8 ฝึกให้ตนเองเข้าใจเรื่องของการ นิ น ท า

หมายความว่าเรา เกิดมาก็ต้องรู้ตัวว่าเราต้องถูกนิ น ท า แน่นอน เช่นนั้น

เมื่อถูกนิ น ท า ขอให้รู้ไว้ เรามาถูกทางแล้ว แปลว่าเรายังมีตัวตนอยู่บนโลก

คนที่ชอบเต้นเเร้งเต้นกากับคำนิ น ท าก็คือคนไม่รู้เท่าทันโลก

แม้คนเป็นพ่อแม่ก็ยังนินทาลูก คนเป็นลูกก็ยังนินทาพ่อแม่แล้ว จะหวังอะไรกับคนอื่น

ถ้าเราห้ามตัวเองไม่ให้นินทา คนอื่นได้เมื่อไหร่ค่อยมาคิดว่า เราจะไม่ถูกนินทา

9 ฝึกตนให้อยู่กับปัจจุบัน

เคยได้ยินไหมคำนี้ อยู่กับปัจจุบัน มันพูดง่ายนะแต่ทำย า ก มากๆ

การอยู่ปัจจุบันก็คือการ ไม่หลงเข้าไปในความคิดของตน สติเท่านั้นที่จะเป็นตัวรู้ตัว

ว่าเราคิดอะไรอยู่สังเกตุดูง่ายๆ คือถ้าเรากำลังรู้สึก ห ด หู่ ใ จนั่นแปลว่าเรากำลังอยู่กับอดีต

แต่ถ้าเรากำลังรู้สึกกังวลใจ นั่นแปลว่าเรากำลังอยู่กับอนาคต ถ้าเรากำลังรู้สึกดี

และมีความสุขนั่นแปลว่า เรากำลังอยู่กับปัจจุบัน พระพุทธเจ้าเเนะนำว่า

ให้ทำทีละอ ย่ า งโฟกัสทีละงานความทุ ก ข์จะเข้าไม่ถึงใจเรา

ขอขอบคุณที่มา จาก bangpunsara

Check Also

9 สิ่งที่ ทำให้ผู้หญิงดูน่ารัก น่าเอ็นดู

9 สิ่งที่ ทำให้ผู้หญิงดูน่ารัก น่าเอ็นดู 1 เป็นผู้หญิงต้อง อ้อนให้เป็น หนุ่มๆ ร้อยคนก็บอกว…