Home แนวคิดชีวิต เจียดเวลา 2 นาที ท่องทุกวันจะพบเจอเเต่สิ่งดีๆ

เจียดเวลา 2 นาที ท่องทุกวันจะพบเจอเเต่สิ่งดีๆ

0 second read
0
595
เจียดเวลา 2 นาที

เจียดเวลา 2 นาที ท่องทุกวันจะพบเจอเเต่สิ่งดีๆ

เวลาส ว ด ค า ถ านั้นหลายคนต่างก็นึกถึงแต่สิ่งศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ เทวดาอื่น ๆ แต่รู้ไหมว่าการขอพรที่ยิ่งใหญ่ การอวยชัยที่ดีก็มักจะมาจากพ่อแม่นั่นเอง ค า ถ าสำหรับส ว ด บู ช าคุณพ่อกับแม่ก็มีนะ

วันนี้เรายกมาด้วยกัน 3 ค า ถ าให้ทุกคนท่องทุกวันจะเป็นสิริมงคลแ ก่ชีวิต ทำให้เทวดาอวยพรให้ ชีวิตจะมีแต่ความเจริญก้าวหน้า มีบทส ว ดอะไรบ้างตามด้านล่างนี้เลย

1 อิมินาสักกาเรนะ ข้าขอกราบสักการบูชา อันพระบิดร มารดา ตัวข้าขอน้อมระลึกคุณ ท่านมีเมตตาการุณ อุปการะคุณต่อบุตรธิดา ท่านให้กำเนิดลูกมา ทั้งการศึกษาและอบรม

ถึงแม้ลำบ า กขื่นขม ทุ ก ข์ระทมสักเพียงใด ท่านไม่เคยหวั่นไหว ต่อสิ่งใดที่ใด้เลี้ยงมา พระคุณท่านล้นฟ้า ยิ่งกว่าธาราและแผ่นดิน ข้าขอบูช าเป็นอาจิณ ตราบจนสิ้นด ว งชีวา ขอปวงเทพไท้รักษ า อันพระบิดรมารดาของข้า เทอญ

2 มัยหัง มาตาปิตูนังวะปาเทสุ วันทามิ สาทะรัง (กราบ 1 ครั้ง)

3 อะนันตะคุณะ สัมปันนา ชะเนติชะนากา อุโภ มัยหัง มาตา ปิตูนังวะ ปาทา วันทามิ สาทะรัง

โดยให้ส ว ดก่อนนอนทุกวันจะทำให้ดีต่อตัวเอง เทวดาจะมาคุ้มภัยให้พร และหลังจากส ว ดเสร็จแล้วสามารถทำการขอโหสิก ร ร มต่อเลยก็ได้ แต่ถ้าไม่สะดวกก็ไม่เป็นไร แต่ถ้าสะดวกก็หาน้ำโรยด อ กโรยมะลิ 1 ขัน แล้วกล่าวว่า กาย กัมมัง วจี กัมมัง มโน กัมมัง โย โทโส อันว่าโ ท ษใดความผิ ดอันใด ที่ข้าพเจ้าพลั้งเผลอสติไป ด้วยกายก็ดี ด้วยใจก็ดี ทั้งต่อหน้าและลับหลัง ขอให้คุณพ่อ คุณแม่ คุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณย าย คุณพี่ คุณน้อง อโหสิก ร ร มให้ข้าพเจ้าด้วย

พอส ว ดจบแล้วก็นำน้ำลอยด อ กมะลินั้นไปล้างมือ ล้างเท้าให้กับพ่อแม่ได้เลย การทำแบบนี้บ่อย ๆ จะทำให้เป็นสิริมงคลแ ก่ชีวิต ส่งเสริมให้ด ว งดี งานดี เงินดี ชีวิตพบแต่ความเจริญก้าวหน้า ใครที่กำลังทำอะไรติด ๆ ขัด ๆ

ทำดูนะ แต่ละต้องส ว ดทุกวันด้วยความตั้งใจเดี๋ยวทุกอย่ างจะค่อย ๆ ดีขึ้นเอง

Check Also

คุณชอบใส่แหวนนิ้วไหน จะบอกเบื้องลึกของนิสัยได้

คุณชอบใส่แหวนนิ้วไหน จะบอกเบื้องลึกของนิสัยได้ คุณเป็นคนชอบใส่แหวนนิ้วไหน รู้ไหมว่าจากการใ…