Home แนวคิดชีวิต ต้องอธิษฐานแบบนี้ เวลาทำบุญ ถึงจะดีกับตัวเรา

ต้องอธิษฐานแบบนี้ เวลาทำบุญ ถึงจะดีกับตัวเรา

0 second read
0
4,396
เวลาทำบุญ

ต้องอธิษฐานแบบนี้ เวลาทำบุญ ถึงจะดีกับตัวเรา

การขอพรอธิษฐานให้ชีวิตมีแต่ส่งที่ดี การเงิน การงาน ความรัก แต่ความเป็นจริงแล้ว เวลาทำบุญ และขอพรนั้น เราจะต้องอธิษฐานแบบไหนถึงจะดีกับตัวของเรามากที่สุด

คำอธิษฐานเวลาทำบุญ

หลายๆ คนคงหันหน้าเข้าหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจกัน คุณรู้ไหมว่า อธิษฐานแบบไหนถึงจะส่งผลดีกับตัวเรา มาดูไปพร้อมกันเลย คำอธิษฐานเวลาทำบุญ ขอบุญจาก ธรรมทาน สังฆทาน วิหารทาน นี้จงถึงแ ก่ เจ้า ก ร ร ม นาย เ ว ร และผู้ปกปักรักษาดูแลช่วยเหลือข้าพเจ้าและครอบครัวที่มีมาถึงตัวทุกภพทุกภูมิ

เวลาทำบุญ

ขอบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าเข้าถึงพระนิพพานในชาติปัจจุบัน หากไม่ถึงเพียงใด ขอให้คำว่าไม่มีไม่รู้ในสิ่งที่ดี จงอย่ าได้ปรากฎแก่ข้าพเจ้า

ขอให้เกิดในภพภูมิเขตประเทศที่มีพระพุทธศาสนาประดิษฐานอย่ างมั่นคง และได้ศึกษาพระธรรมได้อย่ างเข้าใจถ่องแท้ลึกซึ้งตลอดจนกว่าจะเข้าพระนิพพานด้วยเทอญ ขอท่านพระยมราชจงเป็นสักขีพย านในการบำเพ็ญบุญของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเทอญ

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้ว่า การให้ธรรมเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง เพื่อลดวิบาก ก ร ร ม ให้ลดลงอโหสิ ก ร ร ม ก่อนแล้วแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลเป็นหลักใหญ่ เพื่อให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้น ขอให้ท่านทำตามนี้แล้วชีวิตจะพ้นวิบาก ไปถึงรุ่งเรือง ร่ำรวย ครอบครัว หมด โ ร ค ภัย จนถึงชีวิตรักเป็นสุข

เวลาทำบุญ

ในประเทศไ ทยของเรานั้น มีจุดเด่นและมีสถานที่ท่องเที่ยวทางศาสนาที่มีผู้คนสนใจกันเป็นจำนวนมาก ทั้งชาวไ ทยและชาวต่างชาติ สิ่งหนึ่งเมื่อเราเข้าวัดทำบุญ นั้นคือ การขอพร

ขอขอบคุณแหล่งที่มา จาก bangpunsara

Check Also

7 ข้อดีของการอยู่คนเดียว ใช้ชีวิตคนเดียว

7 ข้อดีของการอยู่คนเดียว ใช้ชีวิตคนเดียว หลายคนอาจไม่ชอบอยู่คนเดียวเพราะก ลั วจะเ ห ง า แต…