Home แนวคิดชีวิต 8 หลักการใช้ชีวิต แบบผู้ເจริญแล้ว

8 หลักการใช้ชีวิต แบบผู้ເจริญแล้ว

0 second read
0
921
หลักการใช้ชีวิต

8 หลักการใช้ชีวิต แบบผู้ເจริญแล้ว

คนเรามีเรื่องราวต่างๆ มากมายให้ต้องพบเจอ แถมเรื่องบางเรื่องยังเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดต่อสภาพร่างกายและจิตใจ เรื่องเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นเกิดกับตัวคุณอย่างแน่นอน วันนี้เราจึงมี หลักการใช้ชีวิต แบบผู้ເจริญแล้ว ที่สามารถช่วยให้คุณจัดการกับชีวิตและปัญหาที่เกิดขึ้นได้

1. จงมีชีวิตอยู่กับความจริง แล้วคุณจะพบว่าจิตของคุณได้รับการปล่อยวาง อย่างแท้จริง โดยไม่คาดหวังกับสิ่งใดจนเกินไป

หลักการใช้ชีวิต

2. จงมีชีวิตอยู่อย่างผู้ให้ มากกว่าการเป็นผู้รับ แล้วคุณจะพบกับความสุขลึก ที่เป็นย าอายุวัฒนะจากการให้นั่นเอง

3. จงมีชีวิตอยู่อย่างมีศีล สมาธิ ปัญญา แล้วคุณจะพบกับคุณค่าของชีวิต ที่จะมีแต่คำว่า สะอาด สว่าง สงบ

4. จงมีชีวิตอยู่กับปัจจุบัน อดีตคือประสบการณ์ อนาคตยังมาไม่ถึง ฉะนั้นทำวันนี้ให้ดีที่สุด แล้วคุณจะพบว่า ชีวิตจะดีขึ้นและมีความสุขมากขึ้นกว่าที่ผ่ านมา อย่างเห็นได้ชัด

5. จงมีชีวิตอยู่ด้วยจิตแห่งความรัก รักโดยไม่หวังผล แล้วคุณจะไม่ต้องพบกับ คำว่า ความผิดหวัง ความเ เ ค้ น ความเสียใจ อย่างที่ผ่ านมา

6. จงมีชีวิตอยู่ด้วยการให้อภัย แล้วคุณจะพบว่าคุณมีจิตใจที่แจ่มใสตลอดเวลา ไม่ ป ว ด ร้ า ว กับอดีตใด

หลักการใช้ชีวิต

7. จงมีชีวิตอยู่ด้วยการรู้จักตนเองมากกว่ารู้จักผู้อื่น แล้วคุณจะพบว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนแต่แก้ไขด้วยตัวเราทั้งสิ้น

8. จงมีชีวิตอยู่ด้วยการอยู่อย่างพอเพียง แล้วคุณจะพบว่าคุณไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยเกินความจำเป็น ด้วยความอย าก และความโลภ

ขอบคุณแหล่งที่มา จาก หลักการใช้ชีวิตง่ายแต่สุขใจ

Check Also

7 ข้อดีของการอยู่คนเดียว ใช้ชีวิตคนเดียว

7 ข้อดีของการอยู่คนเดียว ใช้ชีวิตคนเดียว หลายคนอาจไม่ชอบอยู่คนเดียวเพราะก ลั วจะเ ห ง า แต…