Home แนวคิดชีวิต ถังไม้ 3 ใบ เรื่องดีๆที่อยາกให้อ่າน

ถังไม้ 3 ใบ เรื่องดีๆที่อยາกให้อ่າน

2 second read
0
3,715
ถังไม้ 3 ใบ

ถังไม้ 3 ใบ เรื่องดีๆที่อยາกให้อ่າน

ถังไม้กับชีวิต ช่างไม้คนหนึ่ง ตัดไม้มาทำถัง เขาแบ่งไม้เป็น 3 ส่วนเพื่อทำ ถังไม้ 3 ใบ แต่ละใบเอาไปใช้ 3 อย่าง

ใบที่ 1 เขาเอาไว้ในส้วมเพื่อเก็บอุจาsะ เรียกว่าถังอุจาsะ

ใครพบใครเห็นต่างก็พากันเมินหน้าหนี

ใบที่ 2 เขาเอาไว้บ่มไ ว น์ เรียกว่าถังไ ว น์

ใครๆต่างนิยม ชมชอบ ด้วยกลิ่นไ ว น์

ที่หอมหวลชวนดื่ม

ใบที่ 3 เขาเอาไว้ใส่น้ำ เรียกว่าถังน้ำ

ใครๆต่างใช้บรรจุน้ำ ทั้งไว้ดื่มและไว้อาบ

ถังไม้ 3 ใบ

ถังไม้เหมือนกัน ะสำคัญอยู่

ที่ว่าถังไม้นั้นบรรจุอะไร

สิ่งที่บรรจุต่างกัน ชะตาชีวิต

จึงต่างกัน ชีวิตเหมือนถังไม้

ทัศนะคติเป็นเช่นไร ชีวิตก็เป็น

เช่นนั้น มุมมองเป็นเช่นไร

การดำรงชีพก็เป็นเช่นนั้น

ความ ต้องเจอทุกชีวิต

ความเหนื่อย คือการต้องทำงาน

การเปลี่ยนแปลง คือชะตาชีวิต

อดทน จะได้ประสบการณ์

การอภัย จึงเป็นปัญญา

ความสงบ ต้องบำเพ็ญ

จึงจะได้รับ ต้องทำ

จึงมีไว้ครอบครอง

หากคุณรู้สึกว่ามันลำบา ก

จงบอกกับตัวเองว่า

ทางที่เดินง่ายคือทางเดินลงเขา

จงยืนหยัดมั่นไว้

เพราะทางที่คุณกำลังเดิน

คือทางขึ้นสู่ที่สูง นี่คือชีวิต

ทางแห่งความสำเร็จ ต้องมีผู้อุปถัมภ์

มีผู้รู้คอยชี้แนะนำทาง

มีมิตรสหายที่เข้าใจ

มีศัตรูที่คอยบั่นทอน

มีคนที่บ้านคอยส่งเสริมให้กำลังใจ

การดำรงชีวิตไม่ง่าย

เมื่อยังมีลมหายใจ ต้องรู้ถนอมรักษาไว้

ขอขอบคุณแหล่งที่มา จาก นุสนธิ์บุคส์,bangpunsara.com

Check Also

จงทำชีวิตให้ดีขึ้น เพราะในแต่ละวัน ชีวิตเรากำลังสั้นลง

จงทำชีวิตให้ดีขึ้น เพราะในแต่ละวัน ชีวิตเรากำลังสั้นลง คนอื่นที่อ่าuจะต้องเปลี่ยนชีวิตเปลี…