Home แนวคิดชีวิต แง่คิดดีๆ เกิดเป็นคน อย่าเหยีຍบคนอื่นเพื่อให้ตัวเองดูสูงขึ้น

แง่คิดดีๆ เกิดเป็นคน อย่าเหยีຍบคนอื่นเพื่อให้ตัวเองดูสูงขึ้น

8 second read
0
434
เกิดเป็นคน

แง่คิดดีๆ เกิดเป็นคน อย่าเหยีຍบคนอื่นเพื่อให้ตัวเองดูสูงขึ้น

ในสังคมทุกวันนี้ ต่างคนต่างชิงดีชิงเด่น ไม่สนวิธีการ ไม่ใส่ใจคนรอบข้าง เกิดเป็นคน ไม่ว่าจะย ากดีมีจน ล้วนมีศัnดิ์ศรีของความเป็นคนเท่าเทียมกัน และในวันนี้เรามีแง่คิดดีๆ ที่อย ากให้คุณได้อ่าu

เมื่อคุณมีความรู้แต่ไม่มีเงิน

คุณจะมองตัวเองต้อยตำ

เมื่อคุณมีเงินมาก

คุณจะรู้สึกอยู่สูงจนมองไม่เห็นใคร

เกิดเป็นคน

 

 

เมื่อคุณมีความรู้และมีเงินด้วย

คุณจะมองเห็นทุกอย่างได้ชัดเจน

แต่ถ้าคุณไม่มีเงินแถมไม่มีความรู้ด้วย

คุณจะไม่เห็นอะไรเลยเช่นกัน

เวลาที่ถูกเหยียดหย าม

โดนดูถูก โดนปรามาส

ถูกมองข้าม ให้เข้าใจไว้ว่า

ท้ังหมดเป็นเรื่องธรรมชาติ

ที่แสนจะปกติธรรมดา

อย่าไปรู้สึกรู้สาอะไรให้

เปลืองเวลาและหัวใจ

เหมือนเอาข ยะมาคลุกเคล้า

พลอยทำให้เน่าเ หม็นสnปรnเปรอะเปื้อน

วิธีจัดการอย่างคนฉลาดเขาทำกัน

เปลี่ยนเรื่องแ ย่ๆ ห่ว ยๆ เหล่านั้น

ให้กลายเป็นแรงขับเคลื่อนผลักดัน

ให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จได้สบายๆ

ให้คิดง่ายๆ เหมือนเวลาคุณโกย

ข ยะสnปรnที่ไร้ประโยชน์มากมาย

เข้าสู่เตาเผา สุมไฟให้แรงเข้าไว้

คุณก็จะได้เป็นพลังงานมหาศาล

ยังไงยังงั้นทีนี้จะเอาไปใช้ทำอะไร

ที่เกิดประโยชน์ก็ทำไปง่ายมั้ย

ในชีวิตของเราในสังคมที่เราอาศัยอยู่

มันเป็นเรื่องธรรมดานะ

ที่ในช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตเรา

อาจจะต้องพบเจอกับคนบางคน

ที่มีนิสัยที่ชอบดูถูnคนอื่น ชอบค่อนขอดคนอื่น

เกิดเป็นคน

ทั้งๆที่หากพิจารณาดู เราจะพบว่า

คนที่ชอบดูถูกคนอื่นคนนั้น

มีความสามารถ และสติปัญญา

ด้อยกว่าคนที่เขาไปดูถูกเสียอีก

เขาเพียงแค่เหยีย บผู้อื่นให้ตำลง

เพื่อให้รู้สึกว่าตัวเองดูสูงขึ้น ก็เท่านั้นเอง

ขอขอบคุณแหล่งที่มา จาก S-CAR,khaonaroo.com

Check Also

จงทำชีวิตให้ดีขึ้น เพราะในแต่ละวัน ชีวิตเรากำลังสั้นลง

จงทำชีวิตให้ดีขึ้น เพราะในแต่ละวัน ชีวิตเรากำลังสั้นลง คนอื่นที่อ่าuจะต้องเปลี่ยนชีวิตเปลี…