Home แนวคิดชีวิต ทาน 5 ประการ ที่ไม่ได้ใช้เงินแต่ ได้บุญมากล้น

ทาน 5 ประการ ที่ไม่ได้ใช้เงินแต่ ได้บุญมากล้น

1 second read
0
3,976
ทาน 5 ประการ

ทาน 5 ประการ ที่ไม่ได้ใช้เงินแต่ ได้บุญมากล้น

วันนี้ไม่ต้องรอแล้ว ยิ่งทำยิ่งได้บุญมากชีวิตดีมากด้วย ทาน 5 ประการ ที่ไม่ได้ใช้เงินเเต่ ได้บุญมากล้น ในย ามที่เราลำบาnเราแทบไม่มีกิน งานที่ทำทุกสิ่งตรงหน้ามีแต่ปัญหา แต่จิตยังเป็นกุศล อย ากสร้างบุญกุศล หวังใจให้บุญที่ทำ

กssมดี ที่สร้างหนุนให้จิตนั้นสะอาด

เกิดปัญญาพบทางสว่างและ

อานิสงส์บุญนั้นหนุนนำเปลี่ยนแปลง

ชีวิต ขอให้น้อมนำในสิ่งที่เรามี

ดังที่พระพุทธองค์ตรัสว่า

บุคคลแม้ไม่มีทรัพย์สินเงินทอง

ทาน 5 ประการ

แต่ก็สามารถให้ทานกับผู้อื่นได้

ด้วยสิ่งของ 5 ประการ ดังต่อไปนี้

1. ใบหน้าเป็นทาน หมายถึง

ใบหน้าเราที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม

ความเบิกบานทำให้ผู้พบเห็น

มีความสุขใจคลาย ทุ ก ข์

เป็นแบบอย่างแห่งคนเข้าใจโลก

เข้าใจธรรม

2. วาจาเป็นทาน หมายถึง

คำพูดที่ให้กำลังใจ คำพูดที่

ชื่นชมและปลอบประโลมผู้อื่น

ให้มาก นำพุทธวาจา ความรู้ที่มี

ประโยชน์ช่วยให้คนมีกำลังใจ

ลุกขึ้นมาต่อสู้ชีวิตอีกครั้ง

3. จิตใจเป็นทาน หมายถึง

สามารถเปิด อ กเปิดใจรับฟังความ

ทุ ก ข์ กับผู้อื่น ด้วยความนอบน้อม

และจริงใจ จิตใจมีเมตตา กรุณา

มีใจยินดีต่อบุญ ต่อกรร มดีของผู้อื่น

มีการวางใจในสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยธรรม

ทานย่อมมีพลังดึงดูดโน้นน้าว

ช่วยให้ผู้ประสบ ทุ ก ข์ เห็นแสง

สว่างโดยพลัน ให้อภัยทานแด่

ทุกคนรอบข้างที่ล่วงเกินเรา

ทาน 5 ประการ

4. ดวงตาเป็นทานหมายถึง

ใช้แววตาแห่งความหวังดี

แววตาแห่งความโอบอ้อมอารี

ให้กับผู้อื่น ดวงตาที่เห็นธรรม

ย่อมหนุนนำ เป็นที่พึ่งพิงของ

สรรพสัตว์ได้อย่างแน่วแน่

5. กายเป็นทาน สามารถใช้

เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นให้รอดพ้น

ภัยทั้งปวง ช่วยงานของ

พระพุทธศาสนาให้สำเร็จลุล่วง

แบ่งเบาภาระในกิจของวัด เป็นต้น

ขอขอบคุณแหล่งที่มา จาก  ธ. ธรรมรักษ์

Check Also

7 ข้อดีของการอยู่คนเดียว ใช้ชีวิตคนเดียว

7 ข้อดีของการอยู่คนเดียว ใช้ชีวิตคนเดียว หลายคนอาจไม่ชอบอยู่คนเดียวเพราะก ลั วจะเ ห ง า แต…