Home แนวคิดชีวิต 13 สิ่งที่ ผู้หญิงสวย เก่ง มีเสน่ห์ จะไม่หยุดทำ

13 สิ่งที่ ผู้หญิงสวย เก่ง มีเสน่ห์ จะไม่หยุดทำ

6 second read
0
156
13 สิ่งที่ คุณผู้หญิงไม่ควรหยุดทำ จะช่วยเพิ่มเสน่ห์ได้ดีมาก

13 สิ่งที่ ผู้หญิงสวย เก่ง มีเสน่ห์ จะไม่หยุดทำ

เกิดเป็นเป็นผู้หญิงทั้งที ต้อง อ ย่ าหยุดทำ 13 สิ่งต่อไปนี้

มันทรงคุณค่าต่อตัวคุณมาก ๆ อ่ า นแล้ว ทำตามเถอะนะ

เพราะ ผู้หญิงสวย เก่ง มีเสน่ห์ จะไม่หยุดทำ 13 สิ่งนี้เเน่นอน

1 อ ย่ าหยุดฉลาด จงอ ย่ าหยุดอ่าน เขียน เรียนรู้พ ย า ย า ม

หาความรู้ใหม่ๆทุกวัน เพราะความรู้ทำให้องอาจ

2 อ ย่ าหยุดสวย จงสวยตามวัย ใส่ใจตัวเองเสมอ อ ย่ า ได้ปล่อยตัวเอง

โ ท ร ม จนกลายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำบ้านเด็ ด ข าด

3 อ ย่ าหยุดทำงาน มาเป็นแม่บ้าน ตามคำขอร้องของสามี เพราะชีวิตเรา

จะค่อยๆดูไร้ค่า ไปทีละน้อยๆ กว่าจะรู้ตัว บางเรื่องก็สายไปเสียแล้ว

4 อ ย่ าหยุดออม ไม่ว่าจะออมด้วยแบบไหน ก็ต้องรู้จักออม ทั้งซื้อพันธบัตรรัฐบาล

ซื้อหุ้น ฝากธนาคาร ออม ผ่ า น บ ริ ษั ท ประกันชีวิต หรือจะซื้อทอง ซื้อที่ดิน ก็จงรีบออม

ตั้งแต่เนิ่นๆ อ ย่ า รอพึ่งคนอื่น ย า ม เดื อ ด ร้ อน เพราะเขาก็มีภาระเหมือนกัน

5 อ ย่ าหยุดท่องโลกกว้าง นอกจากความสุขที่ได้บินออกไปนอกรัง

สู่โลกกว้างแล้ว ความรู้ใหม่ๆจากการได้พบเห็นยังมากขึ้นอีกด้วย

เสมือนหนึ่งเป็นการเติมไ ฟให้กับชีวิตและใจเราเอง

6 อ ย่ าหยุดหาเงิน พ ย า ย า มให้มีประตูมากกว่าหนึ่งบานให้เงินไหลเข้ามา

เพราะถ้าบานหนึ่งปิดก็ยังมีบานอื่นเปิดอยู่ นอกจากนั้น ชีวิตที่สามารถพึ่งตนเองได้

จะรู้สึกว่าตนเองมีค่ามากยิ่งขึ้นด้วย เมื่อหาเงินใช้ได้เอง

7 อ ย่ าหยุดคบเพื่อน โดยเฉพาะเพื่อนเก่าที่ดี ๆ จงพ ย า ย า มหาเวลาไปพบปะ

สังส ร ร ค์กับเพื่อนๆ ได้พูดคุยรำลึกความหลัง อ ย่ า ง มีความสุขกัน

เพราะจะทำให้เราไม่พลาดความประทับใจกับความสุขบางเรื่องไป

8 อ ย่ าหยุดก ตั ญ ญู คนที่สำเร็จในชีวิต มักเป็นคนกตั ญ ญูรู้คุณคน

และคนกตั ญ ญูรู้คุณคน มักจะประสบความสำเร็จ

9 อ ย่ าหยุดหาของอร่อยกิน การหาของอร่อยกิน ไม่จำเป็นต้องอ้ วนเสมอไป

เพราะเรารู้จักเ ส พ อ ย่ า ง มีความสุข ตราบใดที่ลิ้นยังรับรสได้อยู่

10 อ ย่ าหยุดทำสิ่งที่ชอบ เพราะไม่รู้จะได้ทำได้อีกนานถึงเมื่อไหร่

เมื่อมีโอกาสทำได้ ก็ให้รีบทำเสียเถิด

11 อ ย่ าหยุดทำบุญสร้างกุศล เพราะจะทำให้จิตใจเราผ่องแผ้วเบิกบาน

และส่งผลให้เรา มีความสุขมาจากข้างใน อั นเป็นความสุข ที่แท้จริงของชีวิต

12 อ ย่ าหยุดเล่นกีฬา ออกกำลังกาย เพราะจิ ต ใ จที่ดี ควรอยู่ในร่างกายที่แข็งแรง

เราจะได้มีชีวิตอยู่เป็นผู้สูงวัยที่แข็งแรง และไม่เป็นภาระกับลูกหลาน

13 อ ย่ าหยุดรักตัวเอง เพราะถ้าเราไม่รักตัวเองก่อน แล้วจะให้ใครมารัก พอเรารักตัวเอง

เราก็จะใส่ใจตัวเองในทุกเรื่อง และผลของการใส่ใจตัวเองก็จะทำ ให้เราดูดีในทุกเวลา ทุกอริ ยบท

ขอขอบคุณที่มา จาก ดร พ น ม ปีย์เจริญ, bangpunsara

Check Also

9 สิ่งที่ ทำให้ผู้หญิงดูน่ารัก น่าเอ็นดู

9 สิ่งที่ ทำให้ผู้หญิงดูน่ารัก น่าเอ็นดู 1 เป็นผู้หญิงต้อง อ้อนให้เป็น หนุ่มๆ ร้อยคนก็บอกว…