Home แนวคิดชีวิต อานิสงส์ การดูแลพ่อแม่ 12 ประการ ที่ลูกกตัญญูจะได้รับ

อานิสงส์ การดูแลพ่อแม่ 12 ประการ ที่ลูกกตัญญูจะได้รับ

1 second read
0
287
การดูแลพ่อแม่

อานิสงส์ การดูแลพ่อแม่ 12 ประการ ที่ลูกกตัญญูจะได้รับ

เมื่อพระคุณของพ่อแม่มีมากมายปานนี้

ลูกจึงควรมีคุณธรรมต่อท่าน คุณธรรม

ของลูกเริ่มที่รู้จักคุณพ่อแม่ คือรู้ว่าท่าน

ดีต่อเราอย่างไร สูงขึ้นไปอีกคือ

การดูแลพ่อแม่ ตอบแทนคุณท่าน

โดยมีการตอบแทนคุณพ่อแม่

ตามหลักมงคล ที่ 11 บำรุงบิดามารดา

สามารถแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ

1.เมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ ก็ช่วยเหลือ

กิจการงานของท่าน เลี้ยงดูท่าน

ตอบเมื่อ ย า ม ท่านชรา ดูแลปรนนิบัติ

การกินอยู่ของท่านให้สะดวกสบาย

และเอาใจใส่ช่วยเหลือท่าน

2.เมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว ก็จัดพิธี

ให้ท่าน และทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้

ท่านอย่างสม่ำเสมอ แม้ว่าเราจะ

ตอบแทนพระคุณท่าน ถึงเพียงนี้แล้ว

ยังนับว่าเล็กน้อยมาก เมื่อเทียบกับ

พระคุณอันยิ่งใหญ่ที่ท่าน มีต่อเรา

ผู้ที่มีความกตัญญูกตเวทีต้องการจะ

สนองพระคุณท่านให้ได้ทั้งหมด

พึงกระทำดังนี้

การดูแลพ่อแม่

1. ถ้าท่านยังไม่มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา

ก็ชักนำให้ท่านตั้งอยู่ในศรัทธาให้ได้

2. ถ้าท่านยังไม่ถึงพร้อมด้วยการ

ก็ชักนำให้ท่านยินดีในการบริจาค

ทานให้ได้

3. ถ้าท่านยังไม่มีศีล ก็ชักนำให้ท่าน

รั ก ษ า ศีลให้ได้

4. ถ้าท่านยังไม่ทำสมาธิภาวนา ก็ชักนำ

ให้ท่านทำสมาธิ

ภาวนาให้ได้ เพราะว่าการตั้งอยู่ใน

ศรัทธา การให้ทาน การรักษาศีล การ

ทำสมาธิภาวนาเป็นประโยชน์

โดยตรงและเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่

แก่ตัวบิดามารดาผู้ปฏิบัติเองทั้ง

ในภพนี้ภพหน้า และเป็นประโยชน์

อย่างยิ่งคือเป็นหนทางไปสู่ นิ พ พ า น

อานิสงส์ของการดูแลพ่อแม่ และ

ผู้มีพระคุณที่เลี้ยงดูเรามา มี

12 ประการ ดังนี้

1.ทำให้ได้รับการยกย่องสรรเสริญ

2.ทำให้มีความเจริญก้าวหน้า

3. ถ้ามีลูกก็จะได้ลูกที่ดี

4.ทำให้มีความสุข

5.ทำให้เป็นตัวอย่างอันดี เ เ ก่ คนรุ่นหลัง

6.ทำให้มีความอดทน

7.ทำให้เป็นคนมีสติรอบคอบ

8.ทำให้เป็นคนมีเหตุผล

9.ทำให้พ้นทุnข์พ้นภัยได้

10.ทำให้ได้ลาภโดยง่าย

11.ทำให้แคล้วคลาดภัยใน ย า มคับขัน

12.ทำให้เทวดาลงมาพิทักษ์ รั ก ษ า

ผู้ที่ทำเพราะการปรนนิบัติในมารดาบิดา

นั้นแล บัณฑิตทั้งหลายย่อมสรรเสริญเขาใน

โลกนี้นี่เอง เขาละไปแล้ว ย่อมบันเทิงในสวรรค์

ทั้งนี้สำหรับลูก หรือคนที่เป็นพ่อเป็นแม่

แล้วก็ตาม แต่ยังมีพ่อแม่ซึ่งเป็น ย่า ย า ย

ปู่ ตา ของลูกๆอยู่ หากใครที่รู้ตัวว่า

ยังทำหน้าที่ของลูกไม่ดีพอ เริ่มใหม่

ตั้งแต่วันนี้ยังไม่สาย กลับบ้านไปดูแล

พ่อแม่ เอาใจใส่ท่านให้มาก ๆ เหมือนกัน

ที่ท่านดูแลเรา รับรองว่าชีวิตของคุณจะดีขึ้น

พราะสิ่งที่ท่านได้รับกลับมาคือ รอยยิ้ม

และความสุขทางจิตใจที่หาจากไหนก็

ไม่ได้อย่างแน่นอน

ขอขอบคุณข้อมูล จาก amarinbabyandkids

Check Also

7 ข้อดีของการอยู่คนเดียว ใช้ชีวิตคนเดียว

7 ข้อดีของการอยู่คนเดียว ใช้ชีวิตคนเดียว หลายคนอาจไม่ชอบอยู่คนเดียวเพราะก ลั วจะเ ห ง า แต…